Sökning: "Misato Kogure"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Misato Kogure.

  1. 1. Business Plan "Portal Site of Japanese Popular Culture"

    Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Misato Kogure; [2012]
    Nyckelord :otaku; sweden; japan; popular culture; business plan; internet;

    Sammanfattning : This is a master project that olans to create a new type of business which focuses on Japanese popular culture in Sweden.... LÄS MER