Sökning: "Miscarriage"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Miscarriage.

 1. 1. Kvinnors upplevelser vid missfall : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Matilda Björner; Sofia Löfving; [2021]
  Nyckelord :Experience; Grief; Guilt; Loss; Miscarriage; Support; Women; Förlust; Kvinnor; Missfall; Skuld; Sorg; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missfall är den vanligaste komplikationen under en graviditet, cirka 10-20% av alla påbörjade graviditeter avbryts spontant. Kvinnor som har genomgått missfall upplever en individuell förlust som kan uttrycka sig i olika känslor, vilket gör att de upplever ett behov av stöd. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors syn på omvårdnad i samband med missfall : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Olsson; Victoria Verovic Larsson; [2021]
  Nyckelord :Communication; Emotional support; Miscarriage; Nursing care; Women’s view; Emotionellt stöd; Kommunikation; Kvinnors syn; Missfall; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund  Missfall är en vanlig händelse och kan påverka en kvinnas liv markant. Den vanligaste definitionen av missfall är en graviditet som spontant avbryts av kroppen själv innan graviditetsvecka 22. Vid missfall kommer kvinnor i kontakt med vården och omvårdnadsansvarig vårdpersonal är sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. Vuxna kvinnors upplevelser av missfall : en litteraturöversikt med utgångspunkt i Katie Erikssons omvårdnadsteori

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Andersson; Victoria Petersson; [2020]
  Nyckelord :Livslidande; Missfall; Sjukdomslidande; Upplevelser; Vårdlidande.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background Miscarriage, in a nursing context, is often referred to as a spontaneous abortion or involuntary abortion and affects a large percentage of pregnant women. The cause of miscarriage is difficult to diagnose, and the symptoms are individual. LÄS MER

 4. 4. Är det en mänsklig rättighet att smita från en trafikolycka? Smitningsbestämmelsen och dess förhållande till passivitetsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elsa Jönsson; [2020]
  Nyckelord :processrätt; straffrätt; europakonventionen; rätten att inte belasta sig själv; rätten till tystnad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En anklagad person har en rätt till tystnad och en rätt att inte belasta sig själv. Denna så kallade passivitetsrätt är nära kopplad till oskyldighetspresumtionen vars syfte är att förhindra att oskyldiga döms. Av Europadomstolens praxis följer att passivitetsrätten omfattas av art. 6 EKMR. LÄS MER

 5. 5. Eventuella fosterskador till följd av magnetkameraundersökning på gravida kvinnor : En litteraturstudie med systematisk sökning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Lutecki; Elin Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Foetus; gadolinium; magnetic resonance imaging; pregnancy; risk; Foster; gadolinium; graviditet; magnetresonanstomografi; risker;

  Sammanfattning : Background: During the recent years, magnetic resonance imaging (MRI) has evolved to become one of the most commend used diagnostic methods. Although MRI is considered safe and a good diagnostic method of foetuses and pregnant women, the research data is too small to claim that it is completely risk-free. LÄS MER