Sökning: "Misha Eklund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Misha Eklund.

  1. 1. ATT SES SOM AWIKANDE ELLER ATT VÅRDAS SOM PERSON-HBTQl-personers upplevelser av vårdmöten

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Misha Eklund; [2023-03-16]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: HBTQI-personer har sämre hälsa och rapporterar fler negativa upplevelser av hälso- och sjukvård än övriga befolkningen. Heteronormativitet och queer-fobi är fortfarande vanliga inom vården, och sjuksköterskors kunskaper om HBTQI-frågor är ofta bristfälliga. LÄS MER