Sökning: "Misha Voss Gustavsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Misha Voss Gustavsson.

 1. 1. "We are actually doing this for real”: Organizational identity and identification when CSR is part of the business model

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Skäremo; Misha Voss Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :CSR; sustainable business model; organizational identity organizational identification; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: “We are actually doing this for real”: Organizational identity and identification when CSR is part of the business model Seminar date: 1st of June 2020 Course: BUSN49 Degree Project in Managing People, Knowledge and Change Authors: Misha Voss Gustavsson & Olof Skäremo Supervisor: Monika Müller Key words: CSR, sustainable business model, organizational identity & organizational identification Purpose: The purpose of this study is to contribute to the understanding of how CSR affects the organizational identity and identification when it is incorporated into the business model. Methodology: The thesis is based on a qualitative method in order to focus on employees’ perceptions. LÄS MER

 2. 2. Evolutionen av Miljöpartiet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Misha Voss Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Valmanifest; Miljöpartiet; Rational-choice; Konkurrens perspektiv; Mest-lika design.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the electoral manifesto ́s of the Swedish green party (Miljöpartiet) there is a substantial visible decrease of their emphasis on green polices, shown by using analytical tool created by the Manifesto Project. This essay aims to explain the observed decrease by utilizing Anthony Downs` rational-choice/competition theory on political party strategies. LÄS MER

 3. 3. Valfrihetssystem och Värden: En undersökning av Lagen om Valfrihetssystems värdegrund utifrån Hood och Lundqvist

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Axel Emilsson; Misha Voss Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :valfrihetssystem; vård; privatisering; New Public Management; Medborgardemokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker Lagen Om Valfrihetssystem, en lag som reglerar uppköp av vård- och omsorgstjänster av kommuner och landsting. Uppsatsen ställer upp två idealtyper baserade på teorier av två författare, Christopher Hood och Lennart Lundqvist. LÄS MER