Sökning: "Miss Björn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Miss Björn.

 1. 1. Software Defined Networking : Virtual Router Performance

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Björn Svantesson; [2016]
  Nyckelord :Router Performance; Virtualization Comparison; Software Defined Networking;

  Sammanfattning : Virtualization is becoming more and more popular since the hardware that is available today often has theability to run more than just a single machine. The hardware is too powerful in relation to the requirementsof the software that is supposed to run on the hardware, making it inefficient to run too little software ontoo powerful of machines. LÄS MER

 2. 2. Is Sweden Efficient in Producing Human capital? The Impact of Sweden's Inefficiency in Producing Human Capital on Long-term Growth

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Björn Skanke; Ruslan Yanishevsky; [2013]
  Nyckelord :Efficiency; Human capital; Long-term growth; Non-parametric models;

  Sammanfattning : The future wealth and competitive position of each country in the globalised world is becoming increasingly dependent on its ability to generate and absorb knowledge. Simultaneously, countries are encountering increased pressures on public balances emerging from the economic crisis and demographic trends. LÄS MER

 3. 3. Lättläst - om eleverna själva får välja? : En undersökning om vilken text elever föredrar och varför

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för språk

  Författare :Madeleine Andersson; [2013]
  Nyckelord :Easy-to-read; originaltext; coherence; voice; causality; outside knowledge; connections; engagement; Lättläst; originaltext; sammanhang; röst; kausalitet; förkunskap; engagemang;

  Sammanfattning :  Sammanfattning När jag deltog i kursen Svenska som andraspråk på Karlstads universitet 2011, föreläste man om röst och kausalitet i texter. Detta gjorde mig nyfiken på hur det ser ut med just text och kausalitet i våra läroböcker i skolan. LÄS MER