Sökning: "Miss Magnus"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Miss Magnus.

 1. 1. ÄR KRÄNKNINGAR, HOT OCH VÅLD VARDAG FÖR LÄRARE? : Ett arbete om kränkningar, hot och våld samt elevers uppförande och bemötande mot lärare i högstadiet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Magnus Rydqvist; [2019]
  Nyckelord :Violations; Threats; Violence. Survey; Public Health; Requirements Control Support Model; Teacher; School; Enkätstudie; Folkhälsa; Hot; Krav-kontroll-stödmodellen; Kränkningar; Lärare; Skola; Våld;

  Sammanfattning : Alla människor vill gå till arbetet utan att känna oro och ängslan samt kunna gå hem från arbetet med en positiv känsla i kroppen. Vissa människor går till arbetet med en klump i magen och kommer hem med minnen om en skrämmande och hotfull situation som uppstod under dagen. LÄS MER

 2. 2. Storskalig utrymning - en fråga om samverkan och flexibilitet : Vilka uppfattningar finns om ett genomförande på lokal och regional nivå i närheten av kärnkraftverket i Ringhals

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Magnus Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Evacuation; guidelines; collaboration; risk; crisis preparedness; Utrymning; vägledning; samverkan; risk; krisberedskap;

  Sammanfattning : Många svenska organisationer har idag en bristfällig förmåga att planera och förbereda en storskalig utrymning. Enligt MSB:s vägledning om utrymning 2014 anses dagens planering ofta vara förlegad och återföring av erfarenheter sker godtyckligt. Vidare varierar tolkning och tillämpning av gällande lagstiftning. LÄS MER

 3. 3. Using Artificial Neural Networks for Admission Control in Firm Real-Time Systems

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Magnus Thor Helgason; [2000]
  Nyckelord :Firm Real-Time Systems; Overloads; Artificial Neural Networks; Admission Controller.;

  Sammanfattning : Admission controllers in dynamic real-time systems perform traditional schedulability tests in order to determine whether incoming tasks will meet their deadlines. These tests are computationally expensive and typically run in n * log n time where n is the number of tasks in the system. LÄS MER