Sökning: "Missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 1594 uppsatser innehållade ordet Missbruk.

 1. 1. Vård av substansbruk inom primärvården: Sjuksköterskans roll och ansvar

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Nylander; Linda Johansson; [2023-06-02]
  Nyckelord :Psykiatrisjuksköterskor; sjuksköterskor; primärvård; substansbruk; substansbrukssyndrom; nursing intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är mångsidig särskilt inom primärvården som ansvarar för första linjens vård för ett brett panorama av diagnoser som patienter söker för. Patienter med psykisk ohälsa är en allt större grupp bland de sökande och det är därför av stor vikt att det inom primärvården finns specialistsjuksköterskor med psykiatrisk kompetens. LÄS MER

 2. 2. Livets viktigaste val – Akademiker eller gängkriminell?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Alexander Whitaker; Jeanette Hägg; [2023]
  Nyckelord :Berättar; Statens institutionsstyrelse; Studie- och yrkesvägledare; Vägledning; och Yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Varje år placeras cirka 1000 barn och ungdomar på något av (SiS) Statensinstitutionsstyrelse särskilda ungdomshem. Merparten av ungdomarna har en problematisk skolbakgrund och deras framtid är oklar. Forskning visar att framgång i skolan har en skyddande effekt, speciellt för socialt utsatta ungdomar. LÄS MER

 3. 3. SELF-INDUCED TEMPORARY INSANITY AND DRUG ABUSE : COURT PRACTICE AND THE CURRENT SOCIOLOGY OF PUNISHMENT

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Jeanette Rosenblom Petersson; [2023]
  Nyckelord :Addiction; Courts of Appeals; Self-induced temporary insanity. Severe Mental Disorder; Sociology of Punishment; Missbruk; Hovrätten; Självförvållad tillfällig sinnesförvirring; Allvarlig psykisk störning; Straffets sociologi;

  Sammanfattning : Background: The Swedish penal code has viewed self-induced temporary insanity, caused by intoxication, depending on which Sociology of Punishment is currently active. Starting from a lenient view of drug-induced insanity in the Middle Ages towards a harsher penal climate today. LÄS MER

 4. 4. Dataspelsberoende och dess sociala problematik : En litteraturstudie om dataspelsberoende, dess sociala problematik samt utmaningar inom det sociala arbetet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Shirin Rezai Yazdi; Maya Waseh; [2023]
  Nyckelord :Addiction; Gamer; Gaming Addiction; Gaming Disorder; Mental Health; Social Problem; Social Work; Dataspelsberoende; Dataspelsmissbruk; Missbruk; Psykisk Ohälsa; Spelare; Sociala problem; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study was to address a knowledge gap by conducting a literature review on gaming disorder, specifically focusing on its social problems and challenges it presents in the field of social work. The specific objectives of this study were to identify risk factors associated with gaming disorder, explore the potential social problems arising from gaming disorder and their impact on individuals, examine the treatment approaches for gaming disorder and identify the challenges faced by social workers when working with individuals affected by gaming disorder. LÄS MER

 5. 5. Ideella organisationer - norr och söder om ekvatorn. En kvalitativ studie om ideella organisationers arbete med missbruk i Skåne och Kapstaden.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rasmus Johnsson; Alexander Fridén; [2023]
  Nyckelord :non-profit organizations; addiction; Cape Town; Skåne; substance abuse; new institutional perspective; organizational flexibility; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine what people working closely with clients for non-profit organizations (NPOs) in Skåne and Cape Town think about conditions and challenges in regard to the organizations’ operation. The focus is on organizations working with substance abuse. LÄS MER