Sökning: "Mission Covenent church of Sweden"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mission Covenent church of Sweden.

 1. 1. Gemenskapen. Försoningsstrid i Borås frikyrka under 1970-talet

  Master-uppsats,

  Författare :Olof Yrlid; [2021-10-13]
  Nyckelord :Immanuelskyrkan; Borås; Gemenskapen; community; Mission Covenent church of Sweden; Victor Turner; Liminal community; revitalization movement; charismatic movement;

  Sammanfattning : This master is about a conflict that took place in the Mission Covenant Church of Sweden during the nineteen-seventies. In a church known as “Immanuelskyrkan”, located in the city of Borås, west of Sweden. The title in Swedish goes by the word “försoningsstrid” (battle of reconciliation), that word has a double meaning. LÄS MER

 2. 2. "Det finns inga nackdelar" : Fyra religiösa församlingar och deras samverkan med kommun, föreningar och religiösa samfund

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Johan Fälth; [2010]
  Nyckelord :religious congregations; cooperation; organization;

  Sammanfattning : Religious congregations and social work have long been a neglected field of research. Although the number of studies have increased during the last twenty years. LÄS MER