Sökning: "Missionsarbete"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Missionsarbete.

 1. 1. På väg mot en interkulturell mission : En postkolonial feministteologisk analys av Equmeniakyrkans internationella mission

  Master-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Inger Gillerstrand; [2019]
  Nyckelord :Intercultural mission; Interculturality; Postcolonial feminist theology; Mission work; Reciprocity; International mission; Interculturalism; Interkulturell mission; Interkulturalitet; Postkolonial feministteologi; Missionsarbete; Ömsesidighet; Internationell mission;

  Sammanfattning : The statement and the title of the thesis "Towards an intercultural mission" is the starting point for the essay's purpose and examination. Interculturalism is an ideal in which equality and re-ciprocity are characterized by cross-cultural relationships, which is also an objective of international mission. LÄS MER

 2. 2. Missionen: fridens budbärarinna : hur ser tre etablerade samfund respektive tre nya religiösa samfund på missionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Eriksson; Roberth Lundeberg; [2005]
  Nyckelord :mission; missionssyn; missionär; missionsbefallningen; Pingstmissionen; missionsarbete; samfundsvetenskap; biståndsarbete; missionsteologi;

  Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen är att göra en jämförelse av synen på mission mellan tre samfund som är etablerade och tre nya religiösa rörelser. Samfunden vi valt att studera är Evangeliska frikyrkan, Pingstkyrkan, Svenska missionskyrkan, Mormonerna, Livets Ord och Jehovas vittnen. LÄS MER