Sökning: "Mistrust"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet Mistrust.

 1. 1. Att leva med endometrios : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Löf; Madeleine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Mistrust; Pain; Self-management;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is an estrogen-dependent disease which means that the uterine mucosa grows outside the uterine cavity. The disease causes women' pain and affects the quality of life and it takes an average of five to seven years to get the diagnosis established. LÄS MER

 2. 2. Problematiska beskrivningar av grammatik: En studie om läromedels beskrivningar av grammatik och svensklärares reaktioner på dessa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Erik Bandh; [2019]
  Nyckelord :Grammatik; Tröskelbegrepp; Läromedel; Språkstruktur; Språkets hierarkiska dimension; Grammar; Threshold concepts; Textbooks; Language structure; Syntax The Hierarchic Dimension of Language; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Det föreliggande arbetets övergripande syfte var att undersöka hur grammatiken beskrivs i läromedel i dag och vilka konsekvenser detta kan tänkas få för lärare och elever i Svenska 1 och Svenska 2 på gymnasiet. För att uppnå syftet delades arbetet upp i två separata metoder: Först utfördes en granskning av hur grammatiken beskrivs i olika läromedel, och sedan en intervjustudie där yrkesverksamma svensklärare fick reagera på och förhålla sig till läromedelsgranskningen. LÄS MER

 3. 3. Communication in conflict and peace - Reviewing peace theory in the frames of a network society

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julie Arnfred Bojesen; [2019]
  Nyckelord :peace; conflict; communication power; Network society;

  Sammanfattning : The digital revolution has changed how we interact and organize ourselves, how wars are fought and how peace is restored. The nature of conflicts has changed, and so should the theories with which we try to understand conflicts. Communication is power, and understanding power relations in the information era is fundamental to address peacebuilding. LÄS MER

 4. 4. Investigating vulnerabilities in a home network with Kali Linux

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ashraf Hamadi; [2019]
  Nyckelord :vulnerabilities; home network; Kali Linux; Classification; network security;

  Sammanfattning : The advancement of the internet across the globe has made computer users implement several ways of protection against possible network threats. The goal of this thesis is to analyse vulnerabilities and threats that may occur in a home network and design a vulnerability classification for home users with the help of Kali Linux. LÄS MER

 5. 5. Climate Change Scepticism - A qualitative study of Clexit and their arguments against the Paris Agreement and the European Union

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Thiman; [2018-03-26]
  Nyckelord :Climate change; Environment; Scepticism; Clexit; European Union; Paris Agreement; United Nations;

  Sammanfattning : Climate change scepticism is a concept that refers to people or groups that mistrust, reject or question the mainstream view of the climate change threat. The purpose of this thesis is therefore to illuminate climate change scepticism by doing a qualitative analysis of the arguments by an organisation called Clexit. LÄS MER