Sökning: "Mistrust"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet Mistrust.

 1. 1. Barn som far illa - sjuksköterskors bedömning i samband med att orosanmäla

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hannah Bergom Larsson; Jennifer Hedström Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Barn som far illa; sjuksköterskans bedömning; orosanmäla.;

  Sammanfattning : Introduktion: Barnkonventionen slår fast att barn i alla länder ska skyddas mot alla typer av våld. Trots detta inkommer det orosanmälningar om att barn misstänks fara illa i hemmet. I Sverige står hälso- och sjukvårdspersonal för en del av anmälningarna som inkommer till Socialtjänsten årligen. LÄS MER

 2. 2. Facebook-användning & Syriska revolutionen : En studie om människors upplevelser av Facebook-användning under revolutionen i Syrien

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Nizar Keblawi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has analyzed people's experiences of Facebook use during the revolution in Syria. To be able to find out the answer, 6 people were interviewed, who all lived in Syria during the revolution. The interviews were recorded and then transcribed. An interview guide was used in the method and was provided to all interviewees. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av omvårdnad efter insjuknandet i stroke

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sarah Mian; Sharon Hajny; [2020]
  Nyckelord :nursing; stroke; patients experience; qualitative;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och konsekvenser av sjukdomsförloppet är individuellt, vilket kräver evidensbaserad kunskap kring omvårdnaden och den medicinska diagnosen. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka patienters upplevelser av omvårdnaden efter insjuknandet i stroke. LÄS MER

 4. 4. Orsaker som kan påverka patienter i livets slutskede att önska dödshjälp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisette Gränshagen; [2020]
  Nyckelord :Euthanasia; Wish; Patient; End of life; Palliative care; Dödshjälp; Eutanasi; Önska; Patient; Livets slutskede; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är endast lagligt i ett fåtal länder och stater runt om i världen och kan ske via eutanasi eller läkarassisterat döende. Det dominerar två modeller, Beneluxmodellen och Oregonmodellen. LÄS MER

 5. 5. ”Det klassiska är ju att de där subkulturerna inte kommer med” - En socialantropologisk studie av Malmö Stads policy-förfarande i möten med icke-kommersiella kulturverksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Leo Mandin; [2020]
  Nyckelord :social anthropology; culture; policy; neoliberalism; Malmö Stad; subcultures; Social Sciences;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis examines how Malmö Stad’s organization works with questions of culture (music, art, dance, etc.) and participation. It gives an insight into various policy documents and how they are displayed in three case studies regarding cultural operators in the subgenre. LÄS MER