Sökning: "Mitra Sharifi-Jahanfard"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mitra Sharifi-Jahanfard.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av vad som behövs för att göra närstående delaktiga i palliativ vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Håkansson; Mitra Sharifi-Jahanfard; [2013-04-16]
  Nyckelord :kommunikation; närstående; personcentrerad vård; palliativ vård; delaktighet; omvårdnad; information;

  Sammanfattning : Dame Cicely Saunders, grundare av St Christophers hospice i England på 1960-talet upptäckte det stora tomrum som omgav döende patienter och deras närstående och såg ett behov av att ha familjen och de närstående involverade i patientarbetet. För att svårt sjuka och döende patienter och deras närstående skulle få en vård som inkluderade flera dimensioner krävdes flera olika professioner som alla arbetade mot samma mål, bästa möjliga livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsinterventioner vid cytostatikainducerat illamående.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mitra Sharifi-Jahanfard; Lena Solitander; [2011-12-09]
  Nyckelord :Nurs*; nausea; chemotherapy; patient education; information; symptoms; prevention; intervention; anticipatory;

  Sammanfattning : Illamående och kräkningar är fortfarande en vanlig biverkning i samband medcytostatikabehandling. Detta påverkar patientens livskvalitet och det dagliga livet. Illamående ärett subjektivt symptom som endast patienten själv kan beskriva och skatta. LÄS MER