Sökning: "Mitt Drömyrke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mitt Drömyrke.

  1. 1. Tevevärlden och barns drömyrke

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Dan Jönsson; [2008]
    Nyckelord :Teve; Mediepåverkan; Yrke; Identitet;

    Sammanfattning : Titel: Tevevärlden och barns drömyrkeFörfattare: Dan JönssonTyp av arbete: Examensarbete inom lärarprogrammetTevetittandet har en stor plats i många barns vardag och utbudet av kanaler och programtyper är stort. En fråga som ofta kommer upp är hur detta påverkar våra barn och vilka konsekvenser det kan få. LÄS MER