Sökning: "Mitt"

Visar resultat 1 - 5 av 6423 uppsatser innehållade ordet Mitt.

 1. 1. Orgelperspektiv på Trollflöjten. Att understryka Wolfgang Amadeus Mozarts symbolspråk i sångspelet Trollflöjten med registreringar på orgeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Louise Jansson; [2022-02-22]
  Nyckelord :Mozart; Trollflöjten; transkribering; symbolspråk; orgel; sångspel; libretto; klaverutdrag; orkesterpartitur; talmystik; frimurare; upplysningstiden;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet har jag undersökt hur jag genom transkriberingar för orgel kan arbeta med symbolik som Mozart förmedlar i sångspelet Trollflöjten. Jag har använt mig av en processorienterad metod. LÄS MER

 2. 2. Drucken och footlöös - Kyrkans kamp mot dryckenskap under 1600-talet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lukas Johansson; [2022-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min c-uppsats har handlat om kyrkans kamp mot dryckenskap under 1600-talets Sverige. Frågeställningen har varit vad kyrkan gjorde åt dryckenskapen både bland allmogen och prästerskapet, om det var någon skillnad mellan teori och praktik, förändring över tid och om Sverige passar in i övriga europa gällande attityder och åtgärder. LÄS MER

 3. 3. KÄRLEKEN I AL-ḤALLĀJ POESI الحُبُّ في شِعر الحلاّج

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ikhlass Faraj; [2022-01-27]
  Nyckelord :arabiska; Al-Ḥallāj; Sufismen; Sufisk poesi; Den gudomliga kärleken;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen om den medeltida arabiskspråkiga, sufiska tänkaren och poeten al-Ḥallāj (ca. 858 - 26 mars 922 vår tideräkning) beskriver jag främst mästarens emotionella lyrik mot bakgrund av en turbulent epok, präglad av nytänkande, politiska strider och en växande sufisk rörelse. LÄS MER

 4. 4. Autonom motivation och dess betydelse hos medarbetare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ekaterina Kolosova; [2022]
  Nyckelord :Motivation; inre motivation; autonom motivation; Self-Determination Theory; autonomi; kompetens; samhörighet.;

  Sammanfattning : Autonomi har en betydande inverkan på vår inre motivation. När vi har en inremotivation är vi mer nöjda och tror att det vi gör är mer spännande. Vi känner oss merproduktiva och tar till oss information på ett djupgående sätt. LÄS MER

 5. 5. Det digitala bildämnet : The digital visual art education

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Juhlia Thylin Rescic; [2022]
  Nyckelord : didaktik ämneskonception digitala verktyg bildämnet pedagogik ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Undersökningar och utvärderingar har visat att digital bildframställning inte utgör så stor del av den totala bildproduktionen som på många skolor främst sker med mer traditionella metoder. Syftet med mitt examensarbete är att bidra med kunskap om användningen av digitala verktyg i bildämnet, främst i form av bildproduktion. LÄS MER