Sökning: "Mittmedia"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Mittmedia.

 1. 1. "Kan vi sända det live?" : En studie om livetrenden bland webbaserade tidningar – publikens efterfrågan i jämförelse med redaktionernas utbud

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Anna Linde; Hanna Ek Lilja; [2018]
  Nyckelord :Aftonbladet; användarforskning; livesändning; Mittmedia; nyhetsvärdering; medielogik; receptionsforskning;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger till största del på en kvantitativ publikundersökning, vars syfte är att undersöka en mindre grupp (Stockholmsbor i åldern cirka 20–40 år) av mediepubliken och deras inställning till och åsikter om livesändningar på webben. Som ett komplement till publikundersökningen intervjuas en chef och en reporter på nyhetsredaktionerna bakom Aftonbladet och Nynäshamns Posten. LÄS MER

 2. 2. Great minds think alike En kvantitativ studie av utrikessidornas innehåll i 36 tidningar inom Mittmedia, Gota Media, Bonnier och Stampen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Agnes Aronsson; Sofia Kristoffersson; [2017-01-31]
  Nyckelord :foreign Pages; homogeneity; news agency; gatekeeper; media group; foreign news; homogenitet; likriktning; TT; nyhetsbyrå; mediekoncern; utrikesnyhet; utrikessidor;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the news reported on the foreign pages of 36 newspapers owned by four of the largest media groups in Sweden; Mittmedia, Gota Media, Bonnier and Stampen. Our aim was to examine what the distribution looked like between the self-produced foreign material and the material that was produced by news agencies. LÄS MER

 3. 3. Diagnostic tool for React Native : Reporting application state

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Mikael Nordström; [2017]
  Nyckelord :Mittmedia; React Native; Redux; Diagnostic; application; development; Debug.;

  Sammanfattning : The first step of debugging a deployed application is to reproduce the reported bug. But bugs that cause unpredictable behaviors without crashing the applica- tion can be difficult to reproduce, because the developer has to rely on bug-re- ports issued by users. LÄS MER

 4. 4. Lokalt, lojalt och betalt : En kvalitativ studie av Mittmedias lansering av nyhetsapplikationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rasmus Ahlberg; Isak Boström; [2016]
  Nyckelord :Nyhetsappar; nyhetsapplikationer; push-notiser; lokaltidningar; Mittmedia; mobiltelefoner; digitalisering; ny teknik; strategier; lansering.;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Lokaltidningarnas pappersupplagor minskar i Sverige. De digitala plattformarna blir allt viktigare för mediehusen när människor i allt större utsträckning övergår till att konsumera medier via sina mobiltelefoner. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor i chefspossitioner : - En studie studie om kvinnliga nyhetschefers arbetssituation i Mittmedia 2014

  L2-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Vanessa Andersson; Sara Carlzén; Sofia Björkesjö; [2014]
  Nyckelord :nyhetschefer; kvinnor; journalistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER