Sökning: "Mittuniversitetet omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 903 uppsatser innehållade orden Mittuniversitetet omvårdnad.

 1. 1. Kulturell mångfald i vården : En litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mehnoush Attarbashi; Sara Perlestam; [2021]
  Nyckelord :Kulturell mångfald; Kulturella skillnader; Litteraturöversikt; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans upplevelse; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mellan år 2009 och 2018 ökade mångkulturalitet i världen och människor från olika kulturella bakgrunder tog med sig bland annat unika tro, värderingar och normer. Synen på hälsa, sjukdom och behandling var också varierande och detta skapade därför utmaningar för hälso- och sjukvård. LÄS MER

 2. 2. Äldres upplevelse av återhämtning efter en stroke : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sonthaya Fahlgren; Håkan Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; rehabilitering; stroke; upplevelse; återhämtning; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke kunde leda till funktionsnedsättningar och personerna som har drabbats av stroke var i behov av stöd och hjälp för att de ska kunna återhämta sig. Vad återhämtning innebar var väldigt individuellt då det berodde på vad person som har insjuknat hade för mål och förväntningar med återhämtningen. LÄS MER

 3. 3. Att följa livsstilsråd efter hjärtinfarkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linda Frank; Beatrice Hägg; [2021]
  Nyckelord :Följsamhet; Hjärt-kärlsjukdom; Litteraturöversikt; Livsstilsförändring; Upplevelser; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen bland hjärt-kärlsjukdomar där ärftlighet, ålder, fysisk inaktivitet, kost, rökning och alkohol kan öka risken för en ny hjärtinfarkt. För att kunna ändra livsstilsvanor behövs motivation, kunskap och en medvetenhet om hur livsstilsvanorna påverkar hälsan. LÄS MER

 4. 4. ATT LEVA MED TRYCKSÅR : Patienternas upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Abdurahman Ibrahim; Christopher Mbelle; [2021]
  Nyckelord :trycksår; litteraturöversikt; upplevelser; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en lokal skada i huden eller underliggande vävnad. Trycksår uppkommer när blodcirkulation är förhindrad och det är syrebrist i vävnaden. Det vanligaste tryckutsatta område är sakrum, sittbensknölar, hälar, höfter, knän insidor, fotknölar, skinkorna, öronen, skulderbladen och bakhuvudet. LÄS MER

 5. 5. Att ge omvårdnad till patienter med kronisk njursjukdom : Ur sjuksköterkans perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Frida Johansson; Mikaela Strid Lewander; [2021]
  Nyckelord :Erfarenhet; kronisk njursjukdom; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterskans roll; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursjukdom (KNS) anses vara ett världshälsoproblem som kännetecknas av en smygande och irreversibel försämring i njurarnas funktion att rena blodet från avfallsämnen. Det krävs ofta en radikal livsstilsförändring hos patienten med KNS och associeras bland annat med en stress och förlorad frihet. LÄS MER