Sökning: "Mix Megapol"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mix Megapol.

 1. 1. Nyhetsradio : Om skillnaderna i korta riksnyhetssändningar mellan två kommersiella radiostationer och public serviceradion.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Daniel Olausson; Erik Sundberg; [2008]
  Nyckelord :Sweden; Sveriges Radio; Mix Megapol; Rix FM; radio; news; commercial radio; public service radio; quantitative content analysis; qualitative research interview;

  Sammanfattning : The purpose of this BA-thesis was to learn the differences in news broadcasts between one public service radio channel and two commercial radio channels. To do this we used a quantitative analysis method to examine the content of the news broadcasts and then we conducted in-depth interviews with several people working with the different radio channels using a qualitative research interview method to learn their views on news and news broadcasting. LÄS MER

 2. 2. Public service vs. kommersiela medier : En jämförelse av rekryteringsprocessen för radio- och TV- programledare inom underhållningsprogram.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Anna Stèen; Josefine Axelsson; Sara Svensson; [2008]
  Nyckelord :Public service; kommersiella kanaler; rekrytering; programledare; kriterier; radio; TV; Sveriges Radio; Sveriges television; Mix Megapol; TV4.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att belysa rekryteringsprocessen och kanalernas, Sveriges Radio, Sveriges Tele-vision, Mix Megapol och TV4, kriterier samt att få en bild över programledarens yrkesroll, utmärkande drag och erfarenhet av rekryteringen. Problemformuleringen består utav hur programledare väljs, utefter vilka kriterier, hur programledaren upplever sin yrkesroll och erfarenheter av rekrytering, samt vad som utmärker en programledare för underhållningsprogram inom radio och TV, public service och kommersiella medier. LÄS MER

 3. 3. Webbradion : ett nytt medium

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, teknik och design; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, teknik och design

  Författare :Lina Lannerhjelm; Stephanie Persson; [2002]
  Nyckelord :Web radio; Radio; Sveriges Radio AB; Interactivity; Mix Megapol;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the role of web radio in Sweden. To fulfill the purpose we have done a case study of two Swedish radio stations: Sveriges Radio AB, which is a public service station, and a commercial station called Mix Megapol. LÄS MER