Sökning: "Mixade vårdsalar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mixade vårdsalar.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att bedriva omvårdnad på mixade vårdsalar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Hidnäs; [2015]
  Nyckelord :integritet; mixade vårdsalar; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mixade vårdsalar innebär att män och kvinnor vårdas på samma sal. På detta sätt utnyttjas sjukhusens vårdplatser till fullo och färre patienter som är i behov av sjukhusvård behöver placeras på en avdelning inom en annan specialitet eller transporteras till andra sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att vårdas tillsammans, både män och kvinnor, på en akut sjukvårdsavdelning inom nedre kirurgi

  Magister-uppsats, Institutionen för medicin och hälsa; Hälsouniversitetet

  Författare :Cecilia Heed; Maria Roeger; [2011]
  Nyckelord :Mixed sex wards; privacy; dignity; Mixade vårdsalar; integritet; välbefinnande;

  Sammanfattning : Mixade vårdsalar, det vill säga där man blandar män och kvinnor, är något som förkommer på sjukhusen runt om i landet och bör uppmärksammas utifrån patientens perspektiv då denne är i beroendeställning av sjukvården och dess vårdmiljö. Det blir allt vanligare att sjukhusen idag har mixade vårdsalar, detta oftast på grund av tids- och platsbrist. LÄS MER