Sökning: "Mixed models"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade orden Mixed models.

 1. 1. Naturalization and Social Capital Investment- Evidence from 32 European Countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :John Eriksson; Oscar Svensson; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Stråldos och bildkvalitet vid datortomografiundersökning av hjärna – En jämförande fantomstudie av olika datortomografers scanprotokoll

  Magister-uppsats,

  Författare :Marit Johannesson; Sara Ku; [2019-02-19]
  Nyckelord :Datortomografi; dosoptimering; DT-Hjärna; bildkvalitet; stråldos;

  Sammanfattning : Background: Technology development in computed tomography has led to more examinations being performed in diagnostic purposes. The increasing number of examination in CT has also led to more CT machines being bought to the clinics. LÄS MER

 3. 3. Production optimization for district heating : Short-term planning of district heating grid in Gävle, Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nicolas Lindgren; Karl Brogren; [2019]
  Nyckelord :Short-term planning; Optimization; District heating; Linear programming; Mixed integer non-linear programming; Branch and bound; Heat storage; MATLAB; TOMLAB;

  Sammanfattning : Energy systems with a high portion of renewable energy from wind and solar power can suffer from fluctuations in production due to weak winds or cloudy weather, which may affect the electricity price. When producing heat and power in a combined heat and power plant, an additional heat storage tank can be used to store the heat surplus which is obtained when the power production is high, and the heat demand is low. LÄS MER

 4. 4. Are the differences in the stringency of domestic environmental regulations affecting the bilateral trade of OECD countries?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Lishu Zhang; [2019]
  Nyckelord :Bilateral trade; Environmental regulation; Energy intensity; Gravity model; Panel data;

  Sammanfattning : The question of whether the stringency of domestic environmental regulations indeed interferes with trade is of growing interest for better policymaking. This paper re-examines the relationship between the stringency of environmental regulations and bilateral trade using a panel dataset consisting of 34 OECD countries over 7 years. LÄS MER

 5. 5. Attaching Meaning to Chinese Characters : A retrieval practice study of learners with no knowledge of Chinese

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jacob Tønnesen; [2019]
  Nyckelord :Mandarin Chinese; second language learning; thetesting effect; mandarin kinesiska; andraspråksinlärning; the testing effect;

  Sammanfattning : En ökad efterfrågan på talare av mandarin kinesiska (hädanefterkinesiska) i väst har lett till ett ökat behov av högkvalitetsundervisning i kinesiska. I den här undersökningen studerade 24 svenska modersmålstalare utan tidigare kinesisk språkerfarenhet 60 svenska ord i kombination med deras kinesiska motsvarighet. LÄS MER