Sökning: "Mjilan Abdulrahman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mjilan Abdulrahman.

  1. 1. Patienters upplevelser och positiva effekter av komplementär och alternativmedicin vid smärta : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Mjilan Abdulrahman; Emelie Johansson; [2019]
    Nyckelord :Alternative medicine; complementary medicine; literature review; pain; pain relief; treatment; Alternativmedicin; behandling; komplementärmedicin; litteraturöversikt; smärta; smärtlindring.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Arton procent av Sveriges befolkning lider av långvarig smärta, men hur stort mörkertalet är vet man inte. Av den äldre befolkningen har 54% kvinnor och 38% män långvarig smärta. Smärtan påverkar flera faktorer, allt från sämre välmående och fysisk trötthet, till påverkan på socialt liv och arbete. LÄS MER