Sökning: "Mjukvaruprocess"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Mjukvaruprocess.

 1. 1. Värdeskapande i agil systemutveckling : En komparativ studie mellan mjukvaruverksamheter i Karlskronaregionen och om hur de ser på värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Rojas Dennis; [2017]
  Nyckelord :Agile; Value creation; Software development process; Software Value Map; Agil; Värdeskapande; Mjukvaruprocess utveckling; Software Value Map;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras fem mjukvaruverksamheter om hur de tolkar och hur de skapar värde i sina mjukvaruprocesser. Analysen tar upp hur modellen Software Value Map kan användas som hjälpmedel för olika besluttaganden vid värdeskapande. Syftet är att förstå hur olika beslutstagande påverkar värde utfallet i varje leverans och produkt. LÄS MER

 2. 2. Security challenges within Software Defined Networks

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Haroon Ahmed; Gabriel Sund; [2014]
  Nyckelord :Software Defined Networks SDN ; network security; denial of service; distributed denial of service; multi-tenancy; mjukvarudefinierat nätverk; nätverkssäkerhet; överbelastningsattack; distribuerad överbelastningsattack; multitenans;

  Sammanfattning : A large amount of today's communication occurs within data centers where a large number of virtual servers (running one or more virtual machines) provide service providers with the infrastructure needed for their applications and services. In this thesis, we will look at the next step in the virtualization revolution, the virtualized network. LÄS MER

 3. 3. Processanalys av Scanias mjukvaruutveckling för drivlinan

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sofie Wisén Svanström; Jenny Tiger; [2014]
  Nyckelord :software development; Scania; process; quality; efficiency; lead times; waste; testing; mjukvaruutveckling; Scania; process; kvalitet; effektivitet; ledtider; slöserier; testning;

  Sammanfattning : Scanias nuvarande mjukvaruprocess upplevs, i många fall, vara onödigt lång från det att en idé har genererats tills att den har lanserats på marknaden. För att konkurrera på marknaden är det viktigt att erbjuda nya tjänster och ny avancerad fordonsstyrning som snabbt ska kunna sättas i produktion. LÄS MER

 4. 4. Projektplaneringsverktyg och mjukvaruprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Peter Jönsson; [2012]
  Nyckelord :Projektledning; Projektledningsmetodik; Projektplaneringsverktyg; Mjukvaruprocess; Mjukvaruutveckling; Programvarukonstruktion;

  Sammanfattning : Projektarbete är ett dominerande arbetsätt inom de flesta branscher. I IT/IS-branschen är det utbrett arbetssätt och en central del av hur organisationer är uppbyggda. I denna uppsats behandlar vi projektarbete inom IT/IS-branschen, med fokus på tid- och resursplanering, samt realisering av mjukvaruprojekt. LÄS MER