Sökning: "Moa Åkerlund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Moa Åkerlund.

 1. 1. Våld bevittnat av barn : Barnfridsbrottets betydelse för straffrätten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Moa Åkerlund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Öppna munnen så ska jag hälla i lite kunskap om särbegåvade elever” : En kvalitativ studie om hur lågstadielärare definierar särbegåvade elever, och beskriver och reflekterar över den egna matematikundervisningen för dessa elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Bahast Majid; Moa Åkerlund; [2022]
  Nyckelord :Special talent; gifted; adjustment; differentiated teaching; acceleration; Särskild begåvning; särbegåvning; anpassningar; differentierad undervisning; acceleration;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to extend the knowledge regarding teachers in the primary school's early years' perception of students with special talents. Furthermore, how they describe and reflect about their mathematical teaching for these gifted students. LÄS MER

 3. 3. Religionsundervisning : En kvalitativ studie om lågstadielärares religionsundervisning och uppfattning om religionskunskap i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Bahast Majid; Moa Åkerlund; [2021]
  Nyckelord :religionskunskap; religionsundervisning; kunskaper; förmågor; arbetssätt; relation; styrdokument;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om F-3-lärares relation till undervisning i ämnet religionskunskap. Forskningsfrågorna behandlas utifrån en kvalitativ ansats och den didaktiska triangeln som teoretiskt perspektiv med fokus på relationerna mellan innehåll, lärare och elev, och de didaktiska frågorna vad, hur och varför. LÄS MER

 4. 4. Dokumentation i scrumprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Moa Åbjörnsson; Sara Åkerlund; [2012]
  Nyckelord :Scrum; dokumentation; kommunikation; agila projekt; IT-projekt; traditionella projekt; projektledning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar dokumentation och kommunikation i scrumprojekt samt behovet av ökad dokumentation i dessa projekt. Det finns ett högt dokumentationskrav vid traditionell projektledning vilket inte existerar i scrummetoden. Vi analyserar därför om den verbala kommunikationen kan ersätta dokumentation. LÄS MER