Sökning: "Moa Essemyr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Essemyr.

  1. 1. INVASION DIREKTMARKNADSFÖRING

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Moa Essemyr; Frida Persson; [2007]
    Nyckelord :Direktmarknadsforing; Traditionella medier; Icke-traditionella medier; Massmarknadsforing; Medieval; Mediers egenskaper;

    Sammanfattning : Direct marketing is an area within marketing that is growing rapidly. Many companies has realised the benefits of using direct marketing, such as receiving direct response from customers and gaining a better customer relation. The growth within direct marketing means that traditional mass marketing today face harder competition than ever. LÄS MER