Sökning: "Moa Gunell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Moa Gunell.

 1. 1. De bortglömda eleverna? : En kvalitativ studie om en kommuns arbete kring särskilt begåvade elever i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ellen Malmgren; Moa Gunell; [2019]
  Nyckelord :gifted pupils; identifying; mapping; mathematics; teaching; identifiering; kartläggning; matematik; särskilt begåvade elever; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att beskriva en kommuns arbete med att upptäcka och bedriva undervisning för elever med särskild begåvning i matematik samt hur detta arbete stöds. Metoden som användes för studien var semistrukturerade intervjuer med fem olika skolaktörer (matematikutvecklare, specialpedagoger och lärare). LÄS MER

 2. 2. "Oftast har ju barn ett andligt behov utan att de vet om det" : En kvalitativ studie om hur åtta grundlärare undervisar i religion och livsfrågor i årskurserna 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ellen Malmgren; Moa Gunell; [2018]
  Nyckelord :Religion; livsfrågor; grundlärare; religionsundervisning; undervisningsmetoder; 1-3; lågstadiet; kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur grundlärare undervisar i religion och livsfrågor. Studien syftar även till att undersöka hur grundlärare uppfattar sin egen kompetens i att undervisa i religion. Studien utgår från det elevaktiva arbetssättet. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. LÄS MER