Sökning: "Moa Haeggblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Haeggblom.

  1. 1. “DET ÄR BARA BRANDSÄSONG, DET ÄR VARMT” - En kvalitativ studie över hur svensk och brittisk morgonpress ramade in skogsbränderna sommaren 2018 i relation till klimatförändringar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Moa Haeggblom; Sigrid Bersmann; [2019-07-01]
    Nyckelord :DN; klimatförändringar; kvalitativ textanalys; skogsbränder; Sverige; Storbritannien; The Guardian;

    Sammanfattning : Syfte: Analysera och jämföra hur svensk och brittiskmorgonpress ramade in och diskuterade skogsbränderna sommaren 2018 i relation till klimatförändringar, med fokus på de aktörer som är delaktiga i inramningen av skogsbränderna i relation till klimatförändringar.Teori: GestaltningsteorinMetod: Kvalitativ textanalysMaterial: 40 tryckta nyhetsartiklar i morgontidningarna DN och The Guardian som tryckts under tidsperioden första juni 2018 till sista december 2018 och som berör skogsbränderna sommaren 2018 samt diskuterar skogsbränder i relation till klimatförändringar. LÄS MER