Sökning: "Moa Hermansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Hermansson.

  1. 1. Real Estate Transactions using Blockchain Technology

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Moa Hermansson; [2020]
    Nyckelord :Blockchain; smart contracts; decentralization; blockkedja; smarta kontrakt;

    Sammanfattning : Banking is considered only one of many industries that could benefit from using blockchain technology. A promising area in blockchain technology is so-called smart contracts, which is automated, decentralized and programmable contract solutions. Smart contracts can control the transfer of currencies or assets between parties under given conditions. LÄS MER