Sökning: "Moa Hurtigh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Hurtigh.

  1. 1. Fler apotek i glesbygd? En undersökning av glesbygdsbidragets påverkan på tillgänglighet till apotek

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Johanna Ene; Moa Hurtigh; [2019-07-11]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : God tillgänglighet till vård är en förutsättning för en god hälsa. År 2013 infördes ett glesbygdsbidrag för apotek med syftet att säkerställa en god tillgänglighet till läkemedel i glesbygd. Då få utvärderingar gjorts behövs bidragets effekter kontrolleras. LÄS MER