Sökning: "Moa Kalström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Kalström.

  1. 1. Från papparoll till föräldraroll : En komparativ studie av papparollens förändring över tid

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Moa Kalström; Sara Rosenstam; [2018]
    Nyckelord :Papparoll; föräldraroll; föräldraledighet; göra kön; jämställdhet; generationsjämförelse; i-princip-mannen;

    Sammanfattning : 1974 införde Sverige, som första landet i världen, en föräldraförsäkring som gav både mammor och pappor rätt till en inkomstrelaterad ersättning för att vara föräldralediga med sina barn. Trots samma möjligheter till föräldraledighet har pappor, genomgående sedan reformen infördes, tagit ut betydligt färre föräldradagar än mammor. LÄS MER