Sökning: "Moa Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Moa Karlsson.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att motivera patienter med typ2 diabetes till fysisk aktivitet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Brogren; Moa Karlsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; fysisk aktivitet; sjuksköterskors erfarenheter; motivera;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 drabbar allt fler personer världen över. Diabetes typ 2 är vanligast förekommande vilket oftast är ett resultat av osund livsstil och brist på fysisk aktivitet. Andra faktorer som kan ha betydelse för uppkomst av sjukdomen är ärftlighet, stress, rökning och ohälsosamma kostvanor. LÄS MER

 2. 2. Att känna sig trasig: En kvalitativ studie om att leva med en förlossningsskada och dess konsekvenser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Hahn; Moa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En förlossningsskada kan medföra såväl långvariga som kortvariga konsekvenser. Många kvinnor läker och återfår en normal livskvalitet inom några veckor, medan andra upplever ett långvarigt lidande och nedsatt livskvalitet med kvarvarande komplikationer flera år efter skadan. LÄS MER

 3. 3. Tillitsbaserad styrning och ledning : Vad behöver vi göra för att vara en myndighet i vår samtid?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Karlsson Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Trust; Public authorities; Democracy; Governance; Institutions;

  Sammanfattning : A new reform was introduced by the Swedish government in 2016 called Tillit i styrning. This reform looked for a new way to govern the public sphere, from local- to national level by introducing the concept of trust. Different projects and round tables were coordinated by Tillitsdelegationen, who was the delegation in charge of the reform. LÄS MER

 4. 4. “Jag vill nästan kalla det för mördarkultur” : En kvalitativ studie om tystnadskultur inom kriminella nätverk

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Petra Eychouh; Moa Forsberg; Ronja Karlsson; [2021]
  Nyckelord :code of silence; criminal gangs; violence; street culture; persistent code of silence; tystnadskultur; kriminella nätverk; våld; gatukultur; ihållande tystnadskultur;

  Sammanfattning : The code of silence is a major social issue because it obstructs the work against criminal networks. It is based on the fact that members of the networks tend not to report crimes or testify, partly due to the norm of not talking to representatives of the judiciary and due to the risk of being subjected to violence. LÄS MER

 5. 5. "Du är sån jävla fitta" : En studie om elevers perspektiv på svordomar och könsord mot lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Håkansson; Isabelle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :elever; grundlärare; könsord; respekt; svordomar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pojkar och flickor uppger att de använder svordomar och könsord mot lärare, deras kunskap och medvetenhet om orden och om läraren tar upp orden till en klassrumsdiskussion. Dessutom eventuella konsekvenser av svordomars och könsords användande mot lärare samt om det finns några signifikanta skillnader mellan könen. LÄS MER