Sökning: "Moa Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Moa Karlsson.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att motivera patienter med typ2 diabetes till fysisk aktivitet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Brogren; Moa Karlsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; fysisk aktivitet; sjuksköterskors erfarenheter; motivera;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 drabbar allt fler personer världen över. Diabetes typ 2 är vanligast förekommande vilket oftast är ett resultat av osund livsstil och brist på fysisk aktivitet. Andra faktorer som kan ha betydelse för uppkomst av sjukdomen är ärftlighet, stress, rökning och ohälsosamma kostvanor. LÄS MER

 2. 2. Sökandet efter kärlek utifrån ett intersektionellt perspektiv : En kvalitativ studie om kvinnors erfarenheter av onlinedejting via Tinder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Moa Karlsson; Malin Rudenstig; [2021]
  Nyckelord :Tinder; Intersektionalitet; Värderingar; Sexism; Feminism;

  Sammanfattning : Dejting online är idag socialt accepterat och en stor del av dejtingmarknaden, där Tinder är en av många appar för att söka en blivande partner. Studien har som syfte att utifrån ett intersektionellt perspektiv, se hur olika kvinnliga erfarenheter av sökande efter kärlek ser ut på dejtingappen Tinder. LÄS MER

 3. 3. Att känna sig trasig: En kvalitativ studie om att leva med en förlossningsskada och dess konsekvenser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Hahn; Moa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En förlossningsskada kan medföra såväl långvariga som kortvariga konsekvenser. Många kvinnor läker och återfår en normal livskvalitet inom några veckor, medan andra upplever ett långvarigt lidande och nedsatt livskvalitet med kvarvarande komplikationer flera år efter skadan. LÄS MER

 4. 4. "Jag fattar inte, kan du förklara igen" : En kvalitativ studie om lärares och studenters ämneskunskaper i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Håkansson; Isabelle Karlsson; [2021]
  Nyckelord :F-3; Locke; Piaget; Shulman; svenska; utbildning; ämneskunskaper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka grundlärarstudenter F–3 och verksamma F–3-lärares uppfattningar om sina ämneskunskaper och om de anser att det är tillräckliga eller otillräckliga för att kunna bedriva undervisning inom svenskämnet i förskoleklass och i årskurserna 1–3. Syftet med studien är även att undersöka eventuella likheter och skillnader mellan de två urvalsgrupperna angående ämneskunskaper inom svenskämnet. LÄS MER

 5. 5. Tillitsbaserad styrning och ledning : Vad behöver vi göra för att vara en myndighet i vår samtid?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Karlsson Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Trust; Public authorities; Democracy; Governance; Institutions;

  Sammanfattning : A new reform was introduced by the Swedish government in 2016 called Tillit i styrning. This reform looked for a new way to govern the public sphere, from local- to national level by introducing the concept of trust. Different projects and round tables were coordinated by Tillitsdelegationen, who was the delegation in charge of the reform. LÄS MER