Sökning: "Moa Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Moa Karlsson.

 1. 1. Hållbarhetsrapporten: Tillräcklig eller bristfällig? : En kvalitativ studie om hållbarhetsrapportens tillräcklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Julia Karlsson; Moa Johnsson; [2023]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Global Reporting Initiative GRI ; Corporate Social Responsibility CSR ; Triple Bottom Line TBL ; Årsredovisningslag ÅRL ; Legitimitetsteorin; Intressentteorin.;

  Sammanfattning : Thinking sustainably is becoming increasingly important among companies. Today, there are demands from both stakeholders and the law to conduct sustainable operations. Companies have a social and ethical responsibility to achieve competitive advantage and a good corporate reputation. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg och användningen av återkoppling i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Moa Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Matematikundervisning; Tekniska kunskaper; Återkoppling;

  Sammanfattning : Digitaliseringen tar idag allt större plats inom skolans verksamhet. Att använda digital utrustning är idag en förutsättning för en framgångsrik undervisning. Tidigare forskning visar däremot att en stor del av dagens yrkesverksamma lärare känner behov av mer utbildning i att använda digitala verktyg i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsförvaltarens betydelse : en fallstudie om Castellum

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Carl Brink; Moa Dansk; [2023]
  Nyckelord :Ekonomisk hållbarhet; fastighetsbranschen; kvalitetsledning; fastighetsförvaltare; Economic sustainability; real estate sector; quality management; property managers;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar hur kvalitetsledning bidrar till ekonomisk hållbarhet inom fastighets-branschen, med speciellt fokus på fastighetsförvaltarens roll. Genom att granska fastighetsbolaget Castellum, undersöker studien hur beslut, kvalitet och intressenter kan påverka företagets ekonomiska hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. ALLMÄNNINGENS DILEMMA I ETT BRÄDSPELS SCENARIO : En studie kring serious games och pedagogiska brädspel i Coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Hannes Frank; Moa Karlsson; [2023]
  Nyckelord :brädspel; allmänningens dilemma; serious games; pedagogiskt spelande; covid-19;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin påverkade vårt samhälle i grunden och befolkningen var tvungna att uppoffra viktiga delar av sina liv på grund av myndigheternas rekommendationer som syftade till att minska smittspridning. Det fanns dock människor som valde att fortsätta sina liv som vanligt och inte följde myndigheternas rekommendationer vilket skapade ett allmänningens dilemma. LÄS MER

 5. 5. För träd i staden : en studie av fyra kommunala trädpolicyer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Lindholm; Moa Greijer Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Kommunala styrdokument; urbana träd; stadsträd; träd; trädpolicy; träds värden;

  Sammanfattning : Allt eftersom städer växer blir de urbana miljöerna mer hårdgjorda. De hårdgjorda ytorna skapar ett varmare lokalklimat och skapar en ökad ytavrinning. Det tuffa förhållandet i städerna med hårdgjorda ytor kan göra det svårt för stadsträd att bli gamla och vidare exploatering i städer riskerar att skada träden. LÄS MER