Sökning: "Moa Lövdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Lövdahl.

  1. 1. Ansiktsigenkänning: Effekter av kort- och långtidsretention

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Oskar Lindman; Moa Lövdahl; [2019]
    Nyckelord :Face-recognition; long-term retention; extraversion; sex differences; holistic processing; NEO-PI R; Ansiktsigenkänning; långtidsretention; extraversion; könsskillnader; holistiskt processande; NEO-PI R;

    Sammanfattning : Igenkänning av ansikten har främst undersökts i form av korttidsretention. Via sådan forskning har det kunnat påvisas att människor generellt har en bättre förmåga till igenkänning av ansikten jämfört med visuella stimulus av liknande komplexitet. LÄS MER