Sökning: "Moa Lassbo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Moa Lassbo.

 1. 1. Följsamhet hos patienter med hjärtsvikt – samband med socioekonomiska faktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Moa Lassbo; Helen Moe; [2022-02-09]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Följsamhet; Icke-följsamhet; Hälsans bestämningsfaktorer; Socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Bakgrund: Folksjukdomen hjärtsvikt är ett allvarligt syndrom med dyster prognos som innebär stort lidande för många människor. Modern läkemedelsbehandling, sviktpacemaker och strukturerad uppföljning har dock förbättrat överlevnaden. LÄS MER

 2. 2. Överrapportering mellan sjuksköterskor - Vilka blir konsekvenserna för patienten?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Lassbo; Helen Andersson; [2013-11-29]
  Nyckelord :Omvårdnad; Verbal kommunikation; Överrapportering; Patientsäkerhet; Personcentrering;

  Sammanfattning : Bakgrunden till litteraturöversikten är att bristande kommunikation mellan vårdpersonal är den vanligaste orsaken till att drygt etthundratusen personer i Sverige årligen drabbas av en vårdskada. Kommunikation är ett centralt moment i vården och innebär överförandet och delandet av information. LÄS MER