Sökning: "Moa Luhnevåg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Luhnevåg.

  1. 1. “Den största boven och förgriparen i det här är TV4-ledningen” - En kvalitativ studie om TV4s kriskommunikation under Martin Timell-krisen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Moa Luhnevåg; Sofie Paulsson; [2019-02-07]
    Nyckelord :Kriskommunikation; kriskommunikationsstrategi; TV4;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka vilka strategier TV4 använt sig av i sin kriskommunikation i samband med att en medarbetare anklagats för sexuella trakasserier.Teori: Situational Crisis Communication Theory, Retorisk ArenaMetod: Textanalytisk metodMaterial: 13 texter publicerade mellan den 13 oktober 2017 och 23 november 2017 undersöks. LÄS MER