Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Musikens betydelse för elevers språkutveckling i ämnet svenska i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasha El Zaher; Moa Lundström; [2019]
  Nyckelord :Det sociokulturella perspektivet; Estetiska uttrycksformer; Kreativitet; Mediering; Multimodalitet; Musik; Språkutvecklande arbetssätt; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka svensklärares förhållningssätt till användandet av den estetiska uttrycksformen musik och hur musik kan stimulera elevernas språkutveckling i samband med svenska. Studien inleds med en kort bakgrund till vårt valda forskningsområde, följt av att vi presenterar arbetets syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. En destination - ett enhetligt varumärke : En studie om hur aktörer i Kalmar samarbetar för att skapa ett enhetligt destinationsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amber Askling Bjurgert; Malin Eliasson; Moa Lundström; [2019]
  Nyckelord :Destination management organisation; DMO-leadership networks; branding; destination image; brand identity; destination marketing; experiencescape; multi-actorperpsective; cooperation.; Destination management organisation; DMO-ledarskapsnätverk; branding; destination image; brand identity; destinationsmarknadsföring; experiencescape; multi-aktörsperspektiv; samarbete.;

  Sammanfattning : Skapandet av en destinations image och varumärke är idag en effektiv positioneringsstrategi. Destinationer lägger fokus på att skapa en attraktiv destination och därmed leverera ett värde till besökaren. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande estetiska uttrycksformer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Moa Lundström; Rasha El Zaher; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselevers språkinlärning och -utveckling; Bild; Det sociokulturella perspektivet; Drama; Estetik; Estetiska uttrycksformer; Kreativitet; Musik;

  Sammanfattning : Vi har i denna kunskapsöversikt valt att utreda hur estetiska uttrycksformer kan påverka flerspråkiga elevers språkutveckling. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka på vilka sätt de estetiska uttrycksformerna kan främja dessa elevers språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Samarbete kring barn med autism i förskolan : en kvalitativ studie av tre professionella instansers syn på samarbetet kring autistiska förskolebarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecka Lundström; Moa Whinberg; [2015]
  Nyckelord :Autism; Förskola; Samarbete; Specialpedagogik; Habilitering;

  Sammanfattning : Detta är en studie baserad på tre olika yrkesprofessioners syn på samarbetet kring barn med autism i förskolan. Dessa tre professioner är specialpedagoger, habiliteringspersonal och förskollärare. LÄS MER