Sökning: "Moa Martinson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Moa Martinson.

 1. 1. En genusstudie om språkval och könsroller : En komparativ analys av modern i Moa Martinsons Mor gifter sig och Ivar Lo-Johanssons Bara en mor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emilia Olausson; [2022]
  Nyckelord :Gender; gender theory; mother and motherhood; language and gender; fatherhood; Lo-Johansson; Martinson; genus; genusteori; modern och moderskap; modersroller; språk och kön; könsroller; faderskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mödrarnas kamp i det tysta : Familjegestaltningar i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd, Sallys söner och Mor gifter sig

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Hagelberg; [2020]
  Nyckelord :Moa Martinson; moderskap; familj; kärnfamilj;

  Sammanfattning : Moa Martinson (1890–1964) skrev om livet i samhällets anonyma skikt, om mödrar och barn som gömdes undan och glömdes bort. I sina romaner gestaltade hon vad som hände kvinnorna när industrialiseringen drog fram över landet och männen försvann dit arbetet fanns eller dök ner i brännvinet. LÄS MER

 3. 3. "Inte kan man bli en riktig människa utan pengar" : Maktlöshet och motstånd hos flickan Mia i Moa Martinsons Mor gifter sig

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Nina van den Brink; [2020]
  Nyckelord :Mor gifter sig; makt; motstånd; arbetarlitteratur; statare; ägande; sekelskifte; klassamhälle; Moa Martinson; litteratursociologi; utvecklingsroman; självbiografi; Norrköping; 1930-tal.;

  Sammanfattning : I första kapitlet av Mor gifter sig begår flickan Mia ett regelbrott. Uppsatsen pekar på hur detta är den första av en rad motståndsstrategier som hon anammar i syfte att skapa sig ett större handlingsutrymme eller, om så bara för en stund, frigöra sig från underordning och känslor av förnedring. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor och äppelträd : Behov, klass och den samhälleliga utvecklingen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marthe Sørli; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor och äppelträd; Moa Martinson; Maslow; Lukács; klass; behov; realism;

  Sammanfattning : The intention of this essay is to shine a light on an often overlooked aspect of Moa Martinsons debut novel Kvinnor och äppelträd. With the help of psychologist Abraham H. LÄS MER

 5. 5. Unga kvinnor och gamla män : En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Cecilia Lindström; [2018]
  Nyckelord :adjektiv; genus; genusteori; klassiker; könskonstruktioner; pragmatik; semantik; stereotyper; språk och kön; substantiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. LÄS MER