Sökning: "Moa Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Moa Nilsson.

 1. 1. Etnisk diskriminering i arbetslivet : Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till diskrimineringslagstiftningen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Moa Blomquist; Josefine Nilsson Ring; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Framing effect in time of a pandemic: A more realistic Asian Disease Problem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Moa Nilsson; Robin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Decision making; Asian Disease Problem; framing effect; coronavirus; COVID-19; fear; social attachment.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Coronaviruset sprids nu över hela världen, vilket skapar utmaningar för både individer och samhället i sin helhet. Pandemin påverkar personer på en psykologisk nivå, även om de kanske inte vet om det själva. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av basala hygienrutiner : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Emma Månsson; Moa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Basala hygienrutiner;

  Sammanfattning : Introduktion: Vårdrelaterade infektioner är ett tillstånd som uppkommer vid vårdrelaterat arbete eller från vårdpersonal via en människa till en annan. Interventioner mot smittspridning grundar sig i riktlinjer för basala hygienrutiner. LÄS MER

 4. 4. En andra chans i livet : patienters upplevelser efter ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Matilda Gunnarsson; Moa Nilsson Lindh; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; Hjärtstopp; ICD; Livskvalité; Överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett hjärtstopp var en dramatisk händelse där reflektionen om existensen påbörjades. Det väcktes tankar och känslor som hade påverkan på livskvalitén och hälsan. Sjuksköterskans uppgift var att ge information och finnas där för patientens individuella behov. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser efter ett hjärtstopp. LÄS MER

 5. 5. "Spring för livet" : en studie av hur förskolors friytor påverkar barnets vardag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Marielle Nilsson; Moa Elfström; [2019]
  Nyckelord :Friyta; Förskola; Barngeografi; Poststrukturalism; Rörelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur storleken på förskolors friytor påverkar barnets vardag, med fokus på 50 kommunala förskolegårdar i Karlstads kommun. Då gårdarna idag krymper i takt med förtätningens ökade konkurrens om mark, samtidigt som behovet av nya förskoleplatser är stort, är barns rätt till rum ett aktuellt ämne. LÄS MER