Sökning: "Moa Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Moa Olsson.

 1. 1. Krig och blod, eller okända lotsar? : Stormaktstidens Sverige hos Sabaton och Stefan Andersson

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Moa Olsson; [2019]
  Nyckelord :History; music; lyrics; Clusteranalysis; Sabaton; Stefan Andersson;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze and compare lyrics that use and convey the Swedish empirethe Era of Great Power. Through an analytical and comparative study of Stefan Andersson's album Skeppsråttan and Sabaton's album Carolus Rex, the purpose is to elucidate how each artist / group presents the Era of Great Power. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters upplevda hinder och underlättande faktorer för användning av evidens inom primärvården. : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Olsson; Birk Harju; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; evidensbaserad praktik; underlättande faktorer; hindrande faktorer.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Does Cognitive Leadership Matter? : An Analysis of Tony Blair’s Decision on the Iraq War

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Moa Olsson; [2019]
  Nyckelord :British utility; coding; cognition; cognitive mapping; content analysis; decision-making; foreign policy analysis; interviews; Iraq intervention; political leaders; speeches; statements; Tony Blair;

  Sammanfattning : By using a qualitative content analysis and cognitive mapping, the purpose of the thesis is to investigate the decision-making of political leaders in extraordinary situations. The thesis focuses on the case of Tony Blair and his decision to invade Iraq in 2003. LÄS MER

 4. 4. Sustainable certifications in the public procurement by municipalities of IT-products

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Glansén; Elin Olsson; [2018-06-26]
  Nyckelord :Sustainability; Public procurement; Eco-label; Certification; Municipality;

  Sammanfattning : There are many different approaches to combat sustainability challenges, one of them being the use of certifications. The purpose of this thesis is to gain an understanding of the motives to include sustainability in public procurement, with focus on sustainable certifications. LÄS MER

 5. 5. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER