Sökning: "Moa Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Moa Olsson.

 1. 1. "Hör ni vad jag säger?" Greta Thunberg och förutsättningarna för att säkerhetisera klimatförändringarna i digitala medier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Sundt; Moa Olsson Andersson; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; säkerhetisering; klimatförändringar; digitala medier; fragmentering; poststrukturalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad är förutsättningarna för att säkerhetisera klimatfrågan i digitala medier? I den här uppsatsen studeras särskilt ett karaktärsdrag för det moderna medielandskapet – fragmentering – och hur det interagerar med säkerhetiseringsförsök framförda av klimataktivisten Greta Thunberg. Vi genomför en kvalitativ textanalys på tre av Thunbergs tal och jämför dessa med fragmenterade versioner av samma tal, i det här fallet i form av nedklippta videoinspelningar av talen. LÄS MER

 2. 2. Krig och blod, eller okända lotsar? : Stormaktstidens Sverige hos Sabaton och Stefan Andersson

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Moa Olsson; [2019]
  Nyckelord :History; music; lyrics; Clusteranalysis; Sabaton; Stefan Andersson;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze and compare lyrics that use and convey the Swedish empirethe Era of Great Power. Through an analytical and comparative study of Stefan Andersson's album Skeppsråttan and Sabaton's album Carolus Rex, the purpose is to elucidate how each artist / group presents the Era of Great Power. LÄS MER

 3. 3. Automated system tests with image recognition : focused on text detection and recognition

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Oskar Olsson; Moa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Opencv; Tesseract; text detection; text recognition; validation; displays;

  Sammanfattning : Today’s airplanes and modern cars are equipped with displays to communicate important information to the pilot or driver. These displays needs to be tested for safety reasons; displays that fail can be a huge safety risk and lead to catastrophic events. LÄS MER

 4. 4. To design security : A quantitative study of high school students security in the physical school environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Zetréus; Moa Olsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk skolmiljö; trygghet; sociologi; platser; miljöpsykologi; Simmels sociologiska teori; Det rumsliga teoriperspektivet.;

  Sammanfattning : High school students' schooling is preparing for their future. It is therefore important that their school time is characterized by security and a good physical school environment. The purpose of this thesis is to investigate how the physical school environment outside the classroom affects the safety of high school students. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeuters upplevda hinder och underlättande faktorer för användning av evidens inom primärvården. : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Olsson; Birk Harju; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; evidensbaserad praktik; underlättande faktorer; hindrande faktorer.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER