Sökning: "Moa Persdotter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Moa Persdotter.

 1. 1. Arbetsintegrerande sociala företag – ett uttryck för behovet av en ny välfärdsmodell. En idéanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Persdotter; [2016]
  Nyckelord :välfärdsmodell; generell; selektiv; arbetsintegrerande sociala företag; välfärdsförskjutning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the 1980’s, political debate in Sweden has questioned whether the nation’s welfare state has moved from a universal welfare model toward a selective welfare model. In connection with the debate, a third sector, the social economy sector, has evolved. LÄS MER

 2. 2. Demokrativärden och ekonomivärden i EU:s asylpolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Wikström; Moa Persdotter; [2014]
  Nyckelord :Asylpolitik; Dublinförordning; idéanalys; demokrativärden; ekonomivärden.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien är en idéanalys av Dublinförordningarna från 2007 respektive 2014 och består av en kvalitativ och en kvantitativ analys. Idéanalysen är uppbyggd av två idealtyper som lagts över respektive förordningen som ett raster. Idealtyperna är tagna ur Lennart Lundqvists teori om demokrativärden och ekonomivärden. LÄS MER