Sökning: "Moa Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Moa Persson.

 1. 1. Livet som förälder till ett barn med diabetes mellitus typ 1 : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Moa Persson; Linnéa Sahlin; [2020]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; Diabetes mellitus typ 1; Föräldrars perspektiv; Innehållsanalys; Upplevelser.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar följsamheten till egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Moa Ohlson; Josefin Olofsson; Hanna Persson; [2019]
  Nyckelord :diabetes mellitus type 2; self-care; literature review; nursing; quantitative; diabetes mellitus typ 2; egenvård; litteraturöversikt; omvårdnad; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet individer med diabetes mellitus typ 2 ökar i världen. Diabetes ökar risken för komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, njurpåverkan och synbortfall. Komplikationer relaterat till diabetes bidrar till ökade kostnader för samhället samt ett onödigt lidande för den drabbade individen. LÄS MER

 3. 3. En studie om konsumentbeteende : Hur påverkas konsumenter av hållbar marknadsföring?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Moa Persson; Lovisa Strid; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. A monument to the flaws

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Moa Larsdotter Persson; [2019]
  Nyckelord :Disintegration; Deconstructed; Screen Print; Distressing; Walls; Dystopia; Post humanism; Façade; Ruin Romanticism; Illusion; Monument;

  Sammanfattning : My work is a tribute to the disintegration of built environments, and the chaos and disturbance that it brings into the idea of what a city should look like. An ode to the ruins that are witnesses to destructive social and economic systems and that tell the stories of the life that once inhabited them. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar investeringsprocessen : - En komparativ fallstudie om de främsta faktorerna som påverkar investeringsprocessen i svenska kommunägda bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Persson; Sally Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Investment process; factors affecting the investment process; municipalhousing company; public good; investments in real estate; Investeringsprocess; faktorer som påverkar investeringsprocessen; kommunägda bostadsbolag; allmännytta; fastighetsinvestering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Investeringar i företag och samhälle bidrar till en ökad BNPtillväxt därför är det av betydande vikt att identifiera investeringsbegreppet. Investeringar är även avgörande för ett företags framtida överlevnad därav är det viktigt att förstå investeringsprocessen och vilka faktorer som påverkar den. LÄS MER