Sökning: "Moa Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Moa Persson.

 1. 1. Fysioterapeutiska interventioner och deras påverkan på personer med whiplashassocierad smärta : En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lovisa Ekholm; Moa Persson; [2020]
  Nyckelord :Nacksmärta; ospecifik smärta; WAD;

  Sammanfattning : Introduktion: Termen Whiplash Associated Disorders, WAD, är en beskrivning på en piskliknande rörelse som ofta uppkommer vid en påkörning bakifrån. Detta kan medföra skelett- och mjukdelsskador av halskotpelaren. Graden av WAD klassificeras enligt Quebec Task Force Classification, QTFC, utifrån symtom och kliniska fynd. LÄS MER

 2. 2. Interaktion i hållbara affärsmodeller : En studie om interaktionens roll i den svenska telekombranschen

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Julia Eriksson; Moa Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Livet som förälder till ett barn med diabetes mellitus typ 1 : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Moa Persson; Linnéa Sahlin; [2020]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; Diabetes mellitus typ 1; Föräldrars perspektiv; Innehållsanalys; Upplevelser.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar följsamheten till egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Moa Ohlson; Josefin Olofsson; Hanna Persson; [2019]
  Nyckelord :diabetes mellitus type 2; self-care; literature review; nursing; quantitative; diabetes mellitus typ 2; egenvård; litteraturöversikt; omvårdnad; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet individer med diabetes mellitus typ 2 ökar i världen. Diabetes ökar risken för komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, njurpåverkan och synbortfall. Komplikationer relaterat till diabetes bidrar till ökade kostnader för samhället samt ett onödigt lidande för den drabbade individen. LÄS MER

 5. 5. En studie om konsumentbeteende : Hur påverkas konsumenter av hållbar marknadsföring?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Moa Persson; Lovisa Strid; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER