Sökning: "Moa Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Moa Persson.

 1. 1. Övergången från linjära till cirkulära affärsmodeller: En kvalitativ studie om cirkulära affärsmodeller i textil- och modebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nellie Falck; Moa Persson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; cirkularitet; modebranschen; second hand; hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med följande empiriska studie är att beskriva och undersöka hur en cirkulär affärsmodell kan se ut inom textil- och modebranschen samt vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att driva och implementera en lönsam cirkulär affärsmodell. För att uppnå syftet har en kvalitativ metod använts, där datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer med en respondent från näringslivet, två från utbildningssektorn samt en från en statlig myndighet. LÄS MER

 2. 2. Vila med ljud : Hur skapas ett musikstycke som gör lyssnaren avlappnad?

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Moa Pellegrini Persson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks hur ljud och musik kan användas som verktyg för avslappning, utifrån frågeställningen: Hur skapas ett musikstycke som gör lyssnaren avslappnad? Litteraturstudier som behandlar den mänskliga faktorn i hur musik påverkar oss, såsom musikhantering i hjärnan, neurologi, hjärnans utveckling i de tidiga stadierna och psykologi låg till grund vid komponerandet av ett musikstycke som sedan testades i en enkät. Resultaten visade på att en majoritet tyckte att musikstycket var behagligt och avslappnande, men samtidigt fanns en stark kontrast där en stor del av försökspersonerna upplevde det som helt tvärtemot- stressande och obehaglig. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar det känslomässiga arbetet den psykosociala arbetsmiljön inom Socialförvaltningens barn- och ungdomsvård?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Moa Persson; Emmie Rydén; [2023]
  Nyckelord :Emotional labor; health and ill-health; leadership; management; psychosocial work environment; social work.; Socialt arbete; psykosocial arbetsmiljö; känslomässigt arbete; chefskap; hälsa och ohälsa; ledarskap.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to gain an increased understanding of how emotional work affects the psychosocial work environment within Socialförvaltningen’s child and adolescent care. The aim is also to identify the measures taken to promote a good psychosocial work environment. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård i hemmet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Moa Axelsson; Linn Persson; [2022]
  Nyckelord :hemsjukvård; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Palliativ vård förekommer i alla olika vårdinstanser och är en del av sjuksköterskans arbetsområde på olika arbetsplatser. Då många vill dö hemma i sitt egna hem är palliativ vård en stor del av sjuksköterskans arbetsuppgift inom hemsjukvården. LÄS MER

 5. 5. Bidrar könsintegration till en mer jämställd organisation? : En kvalitativ studie som undersöker arbetssituationen förmän och kvinnor inom en könsintegrerad organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maja Johansson; Moa Persson; [2022]
  Nyckelord :Gender; gender integration; gender segregation; opportunity structures; organizational culture; norms; Genus; könsintegration; könssegregation; möjlighetsstruktur; normer; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera arbetssituationen för män och kvinnor i en könsintegrerad organisation utifrån ett genusperspektiv. Studien har genomförts på en enhet inom en könsintegrerad organisation i Sverige. LÄS MER