Sökning: "Moa Petersen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Moa Petersen.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos skolelever – en systematisk litteraturstudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Nadja Feili; Moa Petersen; [2019-11-25]
  Nyckelord :skolsköterska; skolelever; psykisk ohälsa; erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: Mental illness among children is increasing every year and is estimated to bethe biggest public health problem in the world 2030. There are weaknesses in the schoolsystem where the school is judged to function worse today. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser efter en våldtäkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Vo; Moa Petersen; [2016]
  Nyckelord :våldtäkt; upplevelse; hälsa; söka hjälp; avslöjande; sexuella relationer;

  Sammanfattning : Våldtäkt förklaras vara ett stort samhällsproblem som ökar i Sverige. Definitionen av ett sexualbrott är att genom misshandel eller tvång utföra en sexuell handling som kan jämföras med samlag. Det är all hälso- och sjukvårdpersonals skyldighet att veta var, när och hur patienten kan få bästa möjliga hjälp och stöd. LÄS MER