Sökning: "Moa Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Moa Svensson.

 1. 1. Lärares användning av kommunikativa drag i svensk matematikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Moa Palm Svensson; [2019-07-01]
  Nyckelord :math-talk; mathematic; communication; teaching; questions;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på hur lärare i årskurs 1-3 använder sig av kommuni- kativa drag för att skapa matematiska samtal där elevernas lärande och utveckling av matema- tiskt tänkande står i fokus. Det med fokus på lärarens orkestrering med hjälp av frågeställ- ningar samt uppmaning till att tänka tyst. LÄS MER

 2. 2. Sex timmars arbetsdag, varför inte? : En studie om förkortad arbetstid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Bredhammar; Stefan Helander; Moa Svensson; [2019]
  Nyckelord :shorther working week; head of the department; Förkortad arbetsvecka; mellanchef;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Vilka problem försvårar möjligheten att införa en kortare arbetsvecka? Syfte: Syftet med studien är att identifiera problem som mellanchefer förutsätter försvårar möjligheten att införa kortare arbetsvecka Metod: Studien är genomförd utifrån en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats. Det empiriska materialet består av sju stycken interjuver med mellanchefer i olika organisationer. LÄS MER

 3. 3. Fritidsknuten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Moa Svensson; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : 2013 beslutades att Fritidsbadet i Ystad var i för dåligt skick för att fortsätta vara badhus och kommunen valde därför att permanent stänga badet. Samma år utlystes en markanvisningstävling för byggnaden med målsättning att hitta en ny användning för Fritidsbadet som funnits sedan 1961. LÄS MER

 4. 4. Kompetenser och yrkesroller på skolbibliotek : En kvalitativ intervjustudie om fem personer som bemannar skolbibliotek

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Dolk; Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :Bemannad personal; Kvalitativ innehållsanalys; Profession; Professionsteori; Semistrukturerad intervju; Skolbibliotekarie; Skolbibliotek; Utbildning; Yrkesroll.;

  Sammanfattning : In the political climate of 2019 in Sweden, school librarians became a controversial topic. The discussion regarded the absence of fully qualified librarians with a bachelor degree in Library- and Information Science in school libraries. LÄS MER

 5. 5. Development of an Indoor Cultivation Product for Restaurant Environments : Developing a Product Specification and Creating a Product Concept using User-Centered Design

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Sofia Holmqvist; Moa Svensson; [2019]
  Nyckelord :User-centered design; User study; User needs; Requirements engineering; Product specification; Concept development;

  Sammanfattning : In today’s society there is a growing awareness of where food is produced and there is a trend to use locally grown produce in restaurants. One way for restaurants to differentiate themselves is to grow the produce inside the restaurant. LÄS MER