Sökning: "Moa Torvaldsdotter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Torvaldsdotter.

  1. 1. Effective Components in Teaching Methods for Facilitating EFL Students' Oral Vocabulary Development

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Moa Torvaldsdotter; [2020]
    Nyckelord :oral vocabulary development; english as a foreign language; teaching methods;

    Sammanfattning : This study investigates language teaching methods and their effectiveness for high school EFL learners’ oral vocabulary development. Undoubtedly, a large and effective productive vocabulary is crucial for reaching the communicative goals for the subject of English as well as for future academic and professional life. LÄS MER