Sökning: "Moa Ullmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Ullmark.

  1. 1. Skapa förväntan - Mer än ett PR-trick : Hur företag skapar förväntan innan premiär i en digital kontext för produkter och tjänsters framgång.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Lars Jarkell; Moa Ullmark; [2019]
    Nyckelord :Anticipation; Launch Strategy; Trust; Social Media; Targeted Communication; Förväntan; Lanseringsstrategi; Förtroende; Sociala medier; Riktad kommunikation;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur företag arbetar med strategi och taktik för att skapa förväntan på marknader innan en produkts premiär. Hur det går till när förväntan skapas innan produktpremiär, utan att det slår över och får negativa konsekvenser för produkten eller tjänsten, är ett område som kan anses vara outforskat. LÄS MER