Sökning: "Moa Wennlöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Wennlöf.

  1. 1. "Konflikter är utav ondo" -eller?En studie om konflikter och konflikthantering inom en kvinnodominerad arbetsmiljö.

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap;

    Författare :Maria Eriksson; Moa Wennlöf; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER