Sökning: "Moa Wik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Wik.

  1. 1. Generationsskillnader i arbetslivet: en kvalitativ studie med utgångspunkt från generation y

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

    Författare :Josefin Rosenqvist; Moa Wik; [2016]
    Nyckelord :Baby boomers; Generation x; Generation y; Generationsskillnader; Konflikt; Baby boomers; Generation x; Generation y; Generationsskillnader; Konflikt;

    Sammanfattning : In previous studies research has shown that generation y experience resistancefrom older generations represented in the labor market in USA. The resistance isdue to differences between the generations. LÄS MER