Sökning: "Mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 884 uppsatser innehållade ordet Mobbning.

 1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Athina Papathanasiou; Sandra Nikolić; [2022-01-04]
  Nyckelord :Nyutexaminerade sjuksköterskor; arbetsrelaterad stress; stressfaktorer; upplevelser; sjuksköterskors hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården förekommer en hög arbetsbelastning vilket leder till en ökad sjuksköterskebrist och en minskad arbetstillfredsställelse. Nyutexaminerade sjuksköterskor anses inte vara tillräckligt förberedda vid övergången från student till legitimerad sjuksköterska. LÄS MER

 2. 2. ”Jag är trött på skiten, var får mobbarna kraften ifrån?” : En kvalitativ studie om hur lärare och lärarstudenter uttrycker sig om nätmobbning och skolors arbete med det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Minea Matero; Elisabeth Rettne; [2022]
  Nyckelord :mobbning; nätmobbning; lärare; lärarstudenter; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur lärare och lärarstudenter uttrycker sig om nätmobbning och skolors arbete mot nätmobbning. Problemet är intressant då elever i låg- och mellanstadiet är aktiva på digitala enheter och i många fall även på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Skolkuratorers arbete på högstadieskolor : En kvalitativ studie av skolkuratorers möjligheter och begränsningar för att främja ungdomars psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Finnhult; Maja Ekelius; [2022]
  Nyckelord :School counselor; high school students; mental illness; opportunities; limitations; resources; Skolkurator; högstadieelever; psykisk ohälsa; möjligheter; begränsningar; resurser;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to gain an increased knowledge of the work that school counselors carry out in junior high schools to promote mental health and what opportunities and limitations there are in the profession as a school counselor. The empirical material has been collected through six semi-structured interviews with school counselors who work at various junior high schools. LÄS MER

 4. 4. Mobbning på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om hur mobbning på arbetsplatsen kan ta sig uttryck och hur den utsatte individen upplevt detta

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Clara Bäcklund; Caroline Mirzakhanian Tonojan; [2022]
  Nyckelord :Bullying; workplace; victimization; health issues; work environment; group behavior;

  Sammanfattning : Bullying and abusive discrimination in the workplace is a social global phenomenon that can lead to several consequences for those who are exposed. The purpose of this study is to investigate and increase our understanding of bullying in the workplace. LÄS MER

 5. 5. ”Skolkuratorer är en viktig resurs i ett förebyggande arbete mot mobbning” : En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelse av mobbning, resurser och handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabel Gergin; Sahar Nori; [2022]
  Nyckelord :Mobbning; skolkuratorer; handlingsutrymme; resurser; systemteori; rollteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers upplevelse av mobbning bland elever på skolan samt upplevelsen av deras handlingsutrymme. Syftet är även att undersöka skolkuratorers upplevelse av vilka resurser dem har i ett förebyggande arbete mot mobbning, därtill huruvida resurserna upplevs vara tillräckliga för att stödja elever som utsätts för mobbning. LÄS MER