Sökning: "Mobil direktreklam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mobil direktreklam.

  1. 1. Mobil marknadsföring

    Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

    Författare :Hamed Shahed; Johan Adolfsson; [2004]
    Nyckelord :Mobil direktreklam; Marknadsföring; Positionering; IT-tjänst; Mobilitet;

    Sammanfattning : Denna rapport syftar till att reda ut begreppet mobil direktreklam samt att genom en marknadsundersökning ta reda på om det för Stadiums kunder finns något intresse att ta del av erbjudanden och information om olika händelser genom SMS-meddelanden. Det är tänkt att denna information kan variera beroende på vilket område medlemmen befinner sig i, det vill säga riktad lägesbunden direktreklam. LÄS MER