Sökning: "Mobil intensivvårdsgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Mobil intensivvårdsgrupp.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av patientbedömning i samband med MIG-uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Helena Eriksson; Ann-Sofi Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Intensive care nurse; Medical emergency team; Nursing assessment; Intensivvårdssjuksköterska; Mobil intensivvårdsgrupp; Vårdbehovsbedömning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan ingår tillsammans med en narkosläkare i en Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG). Om en patient på en vårdavdelning påvisar försämring i vitala parametrar och misstänks ha en begynnande organsvikt konsulteras MIG som tillsammans med patientansvarig läkare och sjuksköterska utvärderar och bedömer patienten. LÄS MER

 2. 2. RING MIG : En enkätundersökning om vårdavdelningssjuksköterskans upplevelse av att konsultera en mobil intensivvårdsgrupp

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Bergsten; Hanna Linde; [2019]
  Nyckelord :MIG; mobil intensivvårdsgrupp; sjuksköterska; intensivvård; lidande; enkätstudie;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att mobila intensivvårdsgrupper (MIG eller MIG-team) kan förebygga och minska antal akuta larm, hjärtstopp och mortalitet bland patienter som vårdas på sjukhus. MIG-team har också bidragit till att arbetsmiljön för vårdavdelningssjuksköterskor har förbättrats och att de erhåller stöd i omhändertagandet av akut sjuka patienter tidigare. LÄS MER

 3. 3. Trygghet är ett mål : Hur sjuksköterskor upplever samarbete och delaktighet vid konsultation med mobil intensivvårdsgrupp

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Matilda Lönnstig; Emilia Österberg; [2019]
  Nyckelord :mobil intensivvårdsgrupp; samarbete; delaktighet; intensivvård; vårdavdelning; upplevelser; erfarenhet;

  Sammanfattning : En stor utmaning för hälso- och sjukvården är att på bästa sätt hantera den stora mängd svårt sjuka patienter som är inneliggande på sjukhus. Mobila Intensivvårdsgrupper arbetar på många sjukhus runt om i Sverige med att hjälpa avdelningspersonal att bedöma och stabilisera patienter på plats samt att identifiera patienter som eventuellt kan komma behöva vårdas på en högre vårdnivå. LÄS MER

 4. 4. Hur sjuksköterskor på vårdavdelningar uppfattar samarbetet med mobila intensivvårdsgruppen – En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida R Almgren; Moa Långmo; [2017-08-09]
  Nyckelord :Bemötande; mobil intensivvårdsgrupp; samarbete; sjuksköterska; yrkeserfarenhet; Attitude; collaboration; medical emergency team; nurse; work-experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mobila intensivvårdsgrupper (MIG) har funnits runt om i världen sedan 1990-talet. Forskning har visat att en stor del av MIG:s funktion är bedside-undervisning och kompetensöverföring till sjuksköterskor på vårdavdelningar. För att detta ska fungera är det viktigt att samarbetet mellan MIG och vårdavdelningar fungerar väl. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av patientbedömning och patientsäkerhet vid utskrivning till allmän vårdavdelning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Carin Johnsson; Marita Hök; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet vårdplatser för inneliggande patienter har minskat vid de flesta sjukhusen i Sverige de senaste åren. I dagens sjukvård förflyttas patienterna från intensivvårdsavdelning till allmän vårdavdelning i ett tidigare skede och sjukare än någonsin, vilket kan äventyra vårdkvalitén. LÄS MER