Sökning: "Mobil teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden Mobil teknik.

 1. 1. Digital transformation of healthcare services in developing countries : An exploratory research of healthtech opportunities in Bottom of the Pyramid (BOP) markets

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amanda Rundqvist; Amanda Von Schinkel; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of new technologies within healthcare open up for important and valuable opportunities for businesses as well as for individuals. Mobile health is one of the most important digital innovation, since patients get the opportunities to self-manage diseases and to receive healthcare services from specialists wherever and whenever. LÄS MER

 2. 2. En teoretisk studie kring smarta fabrikers inverkan på effektivitet och ekonomi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oscar Ramsten; Tarek Jannusi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den industriella revolutionen, som startade i början av 1700-talet, var ett startskott till alla framsteg inom vetenskap och har haft en enorm påverkan på hur den industriella produktionen ser ut idag. Dagens aktiva revolution är den fjärde revolutionen, Industri 4.0. Industri 4. LÄS MER

 3. 3. Konstruktionen av det narrativa rummet : Utvecklingen av ett verktyg för konceptframställan vid platsbaserat berättande

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rebecka Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Platsbaserat berättande; interaktivt berättande; världsarv; narrativ; konceptframställan;

  Sammanfattning : Forskning visar att en narrativ inramning kan bidra till att fakta blir lättare för icke-experter att ta till sig och i kombination med mobil teknik öppnas möjligheterna för alternativa sätt att berätta en historia på. Följande studie presenterar arbetsprocessen av en icke-platsberoende prototyp som verktyg för konceptframställan vid platsbaserat interaktivt berättande. LÄS MER

 4. 4. PreCro : A Pedestrian Crossing Robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :EBBA HEDBERG; LINNEA SUNDIN; [2020]
  Nyckelord :mechatronics; Pixy2; vision sensor; magnetic encoders; pedestrian crossing; mekatronik; Pixy2; bildsensor; magnetisk givare; övergångsställe;

  Sammanfattning : For people who suffer from visual impairment, getting around in traffic can be a great struggle. The robot PeCro, short for Pedestrian Crossing, was created as an aid for these people to use at pedestrian crossings equipped with traffic lights. LÄS MER

 5. 5. Competition or Cooperation? : Using push notifications to increase user engagement in a gamified smartphone application for reducing personal CO2-emissions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastian Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :Sustainable HCI; digital behavior change interventions; gamification; user engagement; competition; cooperation; push notifications.;

  Sammanfattning : A helpful tool in forming, breaking, and maintaining habits and behaviors is a digital behavior change intervention (DBCI). These are interventions that leverage digital technologies to help their users to either take on or avoid certain behaviors. LÄS MER