Sökning: "Mobil teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Mobil teknik.

 1. 1. Tekniska förutsättningar för att balansera arbete och privatliv - Med fokus på IT-baserat mobilt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Erika Carlsson; Emilia Svefelt; [2019]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; Gränshantering; Mobil teknik; Mobila funktioner; Flexibelt arbete;

  Sammanfattning : Mobil teknik har medverkat till ett flexibelt arbete i både tid och rum då många yrkesverksamma personer kan utföra arbete när och var som helst. Detta har öppnat upp för ett allt mer gränslöst arbete, vilket innebär att tid och plats som tidigare varit till för privatliv numera inkräktas av arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the Usability and Suitability of a Live Hockey Visualization in Mobile Augmented Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Weinz; [2019]
  Nyckelord :Human-computer interaction; mobile augmented reality; sports; usability; suitability; information visualization.;

  Sammanfattning : During the last couple of years, mobile augmented reality (MAR) has seen an increase in its potential due to improved available hardware and software. Applications such as Pokémon GO and IKEA Place are just a few of the successful ways MAR can be used in. LÄS MER

 3. 3. Acceptans av mobil förstärkt verklighet (MAR) inom möbelbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Stefan Zhang; Belinda Quainoo; [2019]
  Nyckelord :MAR; Mobile Augmented Reality; Augmented Reality; TAM; Technology Acceptance Model; Retail; Mobile;

  Sammanfattning : Denna studie utreder hur användarna kommer att acceptera och använda en Mobile augmented reality app i möbelbranschen utifrån modellen Technology Acceptance Model (TAM). Därmed bidrar till den begränsade forskningen kring MAR inom Möbelbranschen. LÄS MER

 4. 4. Blippa dig till en sömlös handel! : En experimentell studie om hur digital teknik i den fysiska butiken höjer butiksupplevelsen

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Eklund; Aweza Midia Diliwi; [2019]
  Nyckelord :Brick and Mortar Innovation; Customer Experience; E-Commerce; In-Store Experience; M-Commerce; Mobile Commerce; Mobile Phones; Near Field Communication; NFC; Physical Stores; Retail; Seamless Commerce; Smartphones; Technology; The Future Store; UX; Användarupplevelse; Butiksinnovation; Butiksupplevelse; Detaljhandel; Digital teknik; E-handel; Framtidens butik; Fysisk butik; Kundupplevelse; M-handeln; Mobil handel; Near Field Communication; NFC; Närfältskommunikation; Smartphones; Sömlös handel;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Det råder en allmän oro rörande den fysiska butikens framtid. Ett paradigmskifte inom detaljhandeln innebär att den fysiska butiken, för att upprätthålla effektiva och lönsamma affärer, inte längre kan förlita sig på historiskt framgångsrika affärsmodeller och praxis. LÄS MER

 5. 5. Det mobila klassrummet En studie om motiverande aspekter inom mobila läroapplikationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sixten Rosenfeld; Albert Karlsson Lindquist; William Samuelsson; [2018-08-25]
  Nyckelord :M-learning; Gamification; Applikationer; Motivation; UTAUT; Formellt lärande; Informellt lärande; Transfer; Mobilitet;

  Sammanfattning : Syfte:Att undersöka och skapa en ökad förståelse för användares motivation i förhållande till mobilt lärande i icke-formella miljöer.Teori:Studien har använt sig av det sociokulturella perspektivet, gamification, transfer och UTAUT/TAM (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology / Technology Acceptance Model) för att bäst kunna förklara de sociala aspekter som mobil digital teknik innefattar och för att kunna beskriva de sociala faktorer som påverkar individers förhållningssätt till mobil digital teknik. LÄS MER