Sökning: "Mobila applikationer"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade orden Mobila applikationer.

 1. 1. Patientupplevelser av m-hälsa som stöd vid egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Hidefjäll; Emilia Peltoniemi; [2023]
  Nyckelord :M-health; Mobile applications; Self-care; Patient experiences; Diabetes Mellitus type 2; M-hälsa; Mobila applikationer; Egenvård; Patientupplevelse; Diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Background Diabetes type 2 is a metabolic disease in which insulin production is either completely absent or too small in relation to the body's needs and/or the body's ability to assimilate the insulin is reduced. Untreated, the disease leads to harmfully high blood sugar levels and subsequent complications such as damage to vital organs and death. LÄS MER

 2. 2. Communication Interfaces for Mobile Battery Energy Storage Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alessandro Bonetti; [2023]
  Nyckelord :BESS; DER; Smart Grid; IEC 61850; Communication Protocol; Flexible Grid; BESS; DER; Smarta nät; IEC 61850; Kommunikationsprotokoll; Flexibelt nät;

  Sammanfattning : In the midst of the green energy transition, the need for flexible grid solutions is growing. One of the most desired and suitable flexible solutions are Battery Energy Storage Systems (BESS), in both stationary and mobile applications. LÄS MER

 3. 3. Explainable AI for Multi-Agent Control Problem

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hanna Prokopova; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report presents research on the application of policy explanation techniques in the context of coordinated reinforcement learning (CRL) for mobile network optimization. The goal was to improve the interpretability and comprehensibility of decision-making processes in multi-agent environments, with a particular focus on the Remote Antenna Tilt (RET) problem. LÄS MER

 4. 4. M-hälsa vid hypertoni : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Benhabara; Saidi Mozard; [2023]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Högt blodtryck; Egenvård; Digitala Verktyg;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av världens stora folkhälsosjukdomar är hypertoni, vilket är en riskfaktor för andra hjärt- och kärlsjukdomar. Behandling mot hypertoni är blodtrycksmedicin och livsstilsförändringar. LÄS MER

 5. 5. Rust programming language as an alternative to C for RAN management applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Olsson; [2023]
  Nyckelord :Rust; C; radio access networks; safety; performance; Rust; C; radioaccessnätverk; säkerhet; prestanda;

  Sammanfattning : Since the first official release of Rust 1.0 in 2015, the language has become one of the most well-liked programming languages among developers and has emerged as a competitor to other systems programming languages such as C and C++. LÄS MER