Sökning: "Mobilapplikation"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet Mobilapplikation.

 1. 1. Våga Berätta!

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Aleksej Magnusson; Sebastian Selin; [2019]
  Nyckelord :Wellbeing; cybertherapy; mobile phone; screen time.; välmående; cyberterapi; mobiltelefon; skärmtid.;

  Sammanfattning : Vi upplever att vi jämt är omgivna av digitala apparater och av digitalisering. Kandidatarbetets tema är ett vågat ämne där vi undersöker hur mobiltelefonen påverkar vårt psykiska välmående och vilka möjliga lösningar det finns på hur problemen kan hanteras. LÄS MER

 2. 2. Creating an Application for Crowdsourcing the Data Collection of Northern Pike

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Filip Hultgren; Christopher Rydell; Max Rylander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Northern pike (Esox Lucius) serves an important role in the ecosystem of the Baltic sea, and is therefore commonly used as a model species for studying the entire ecosystem. Photographic mark-recapture is a method for studying animal populations through the tracking of individual animals based on photographs of distinctive markings on their bodies. LÄS MER

 3. 3. Designing a Persuasive Mobile Application for Sharing Food Between Students and Restaurants

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Max Häkkä; [2019]
  Nyckelord :UX; Persuasive Design; Food Waste; Sustainability;

  Sammanfattning : Food waste is a monumental problem as food production accounts for nearly a third of greenhouse gas emissions globally and nearly a third of it ends up as waste. By changing people’s behaviors and attitudes, this surplus food could be eaten instead. LÄS MER

 4. 4. A feasibility study on pairinga smartwatch and a mobile devicethrough multi-modal gestures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dario Bernardi; [2019]
  Nyckelord :Mobile devices; Security; Pairing; Signal; Processing; Multimodal Gestures;

  Sammanfattning : Pairing is the process of establishing an association between two personal devices. Although such a process is intuitively very simple, achieving a straightforward and secure association is challenging due to several possible attacks and usability-related issues. LÄS MER

 5. 5. Uppnås effektiv grannsamverkan via digitala verktyg? En utvärdering av mobilapplikationen Coyards i Staffanstorps kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Clara Nilsson; Ellen Berglund Molin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 2015 blev Staffanstorps kommun pilotkommun för trygghetsprojektet Coyards. Verktyget ämnar utifrån att utifrån en mobilapplikation öka tryggheten och effektivisera den redan befintliga grannsamverkan med förbättrade metoder. LÄS MER