Sökning: "Mobile ERP"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Mobile ERP.

 1. 1. A Case Study of a Business Process Modeling in Mobile ERP System

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Broomé Clason; Maria Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Information systems; Enterprise Resource Planning; Mobile ERP systems; Mobile ERP; Business Process Modelling; Business Process Management; RapidValue BPM; Microsoft Dynamics 365; Microsoft Dynamics AX;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom informationssystem har lett till att allt fler verksamhet vill digitalisera deras arbetsprocesser. Det växande mobila användandet av Enterprise Resource Planning (ERP) på enheter såsom smartphones, tablets och handdatorer har lett till att verksamheter ställer större krav på sina system och leverantörer av dessa. LÄS MER

 2. 2. Pricing Strategies for E-Sourcing SaaS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap; Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Johanna Ingmar; Emil Svensson; [2017]
  Nyckelord :SaaS; Software-as-a-Service; cloud computing; business models; pricing; ERP; procurement; sourcing; Molntjänster; affärsmodeller; prissättning; affärssystem; inköp; sourcing;

  Sammanfattning : There has been a recent, quick growth in the market for e-sourcing and e- procurement Software-as-a-Service (SaaS). However, the software products are not yet commoditized which opens up for different ways of pricing the services. LÄS MER

 3. 3. Identifying Potential Effects of Using ERP-Connected Mobile Devices in Manufacturing Companies

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Gustav Blomér; Claes Kallström; [2016]
  Nyckelord :erp; erp-connected; mobile; mobile devices; manufacturing companies; mobility-supporting; production; effectiveness; efficiency; information system; enterprise resource planning system; smartphone;

  Sammanfattning : Smartphones and other mobile devices are a common sight in our daily lives. The improvement in technology has given us small and portable devices that have the performance only found in desktop computers and more high-end devices less than a decade ago. LÄS MER

 4. 4. Mobile ERP : A literature review on the concept of Mobile ERP systems

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Diana Andreea Cailean; Kobra Sharifi; [2014]
  Nyckelord :ERP; mobile ERP; mobility; enterprise systems; mobile computing;

  Sammanfattning : Mobile Enterprise Resource Planning (ERP) is still a very young topic which is in the pro-cess of developing in practice and research. Reviews of the topic of mobile ERP are lack-ing. LÄS MER

 5. 5. Understanding Customer Value in SAP Enterprise Mobility : An exploratory study to identify value drivers in the German enterprise mobility industry

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jur van de Graaf; [2014]
  Nyckelord :customer value; business-to-business marketing; enterprise mobility; IT; SERVQUAL; service quality; price;

  Sammanfattning : The goal of this research was to explore what the value drivers are in SAP Enterprise Mobility. On the basis of existing literature a model was created that predicts customer value in this particular industry. LÄS MER